19 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

19 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIPA 2 me HAKİMİYETİ MİLLİYE MİLLİYE. — 19 HAZIRAN 193 1934 Sal DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. Küba'da lie hadiseler. 18 (AA) — Royter M. Hitler'in bir nutku. (A.A. )— Alman Avusturya ve Amerika. 18 (A.A) — Havas Başvekilinin|Türk-Bulgar münasebetler Son zamanlarda imza edilen Türk-Bulgar men- otoritesinin teessüsünü sevinçle «La Bulgarie» ri münasebetleri mübadelelerde olduğı istatistikleri Bulgarista» şöyle tesbit et- 1929 senesinde 2.039.009 Türk Lirası, 930 » 663.000 » » 1931 » » 703.000 » » 1932 » 18.000 » » senesinin ilk 10 ayında 134.000 da teslim olacaklarını ümit Halkın silahtan tecridi sırasında, 6 Draguliç etmiştir. ie yazılanlar da, Rulgar istatistik. aran, Türkiye'nin Busra yardır. 1929 senesinde 180.222.000 Leva 1930 » » 93.903.000 >» 1931 » » 90278000 » 1932 » » 75.038000 » 1933 senesinin ilk 10 ayında 21.038.000 <. Karşılıklı ihracat, AVUSTURALYA TENİSTE FRAN - SIZLARI YENDİ. KÜÇÜK İYTİLAF DAİMİ MECLİSİ. M. Georgief, bu ve evel öldürülen aköyü GÖBBELS'İN YENİ BİR NUTKU. muhalefetine rağmen kongre, mesai teşkilatına mezuniyet veren karar KATLEDİLEN LEH DAHİLİYE NA- ZIRININ CENAZE MERASİMİ, Bu ticaret mukavelenamesi mucibince ihraç isa iz edilecek türk malları Taze veya canlı balık 350.000 kile ölü ve binlerce Her cins tuzlu balık 500.000 » Ha wyar 25.000 ». Balmumu 125.000 » Yün 150000 » Zeytin 195.000 » i Zeytinyağı 50:000 » LİMANDA GREV. : ar Gömü > ks 175.000 » KÜÇÜK İYTİLAF MECLİSİ Kara mi 25.000 » TOPLANDI. BİR CENERAL AZLEDİLİYOR. incir 5.000 » 18 > Kabuklu fmdık 10.000 » İSPANYA'DA GREV, » 50.000 » imi ihraç edilecek bulgar mak 10.000.000 kilo (küp) & a 000 » peyniri 00 » Domuz Ma adet ALMANYA'DA NUMAYİŞLER. AMERİKA'DA YENİ KANUN 3 nezaret 1 müstes LAYİHALARI. şarlık lağvedildi. 10 haziran tarihli “Ulndöpendancö Kıralm Sandrmgham malikânesi göre, Map va kurtulamamıştır. layihaları karşısında MÜSTEMLEKE NUMAYİIŞI. vazifeleri —— sabık FRANSIZ DONANMASI CEBELÜTTARIK'TA. (AA) — BU GECE AÇIK ECZAHANE KÜÇÜK İTİLAF Belgrad, 17

Bu sayıdan diğer sayfalar: