18 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

18 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 HAZIRAN PAZARTESİ 1934 lig emi lm “değe gi ON BEŞİNCİ YIL. No. 4634 Hergün Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ Büyük misafirimizin Ankara'da geçirdikleri ikinci gün. Âlâhazreti Hümayun Rıza Han Pehlevi Gazi Hazretleriyle beraber dün Başvekil Hazretlerinin öğle yemeğinden sonra askerimizin geçit resminde, binicilik mektebimiz zabitlerinin mani müsabakalarında bulunmuşlar, Gazi Orman Çiftliğini gezmişler ve gece Ankara Palastaki ziyafet ve resmi kabulü şereflendirmişlerdir. Sefirlerin kabulü ikamet buyurmakta bul buyurmuşlardır. etdi Hz. Tini oldukları ve Geçit resmi etmişlerdir. takmış bulunuyorlardı. Âlâ Hazreti Hümayan Rıza Han Pekleni şerefine Basvekil Hazretleri köşklerinde - bir öğle yemeği verdiler ve yemekte Gazi Hazretleri de bulundular. DK 2 4 i i h Ğ il il y / | | Sefirler AÂlâhazreti Hü: e z lık iii Saat 15,30 dan itibaren heyeti eti imayüna İyran Büyük Elçisi ğe Han tara- fından takdim edilmişlerdir. eşinizin şe met Paşa” Hezretleri dün ekil üşllinin e Şahinşahi e erefine hususi bir öğle ziyafeti vermişler- başladılar. dir, Ziyafette Reisicümhur Hazretleri, B. yollara çevrilmiş Vi rd. .M. Meclisi Reisi ve refikaları, Hariciye Ve kili ve refikaları, Dahiliye Bale Şahin - h Hazretlerinin mi it bil-onbinlerce kişinin sürekli mk 2 ara - Paşa va reikeları ve Fahrettin P, ımda sahaya girdi ve İyran eg marşı ile AM Za iyi ea marşi arasında iki saltanat dahili ve harici teşrifat müdürleri, : ni takip buyuracakları binin ö e Şahinşah Hazretlerinin hususi * kalemleri Geçit resminde tayyarelerimiz böyle bulutlara yakın uçta, Sona 4. üncü sayıfada.) tahsis edilen tribünlerde yerlerini almağa Reksicümhür Hazretleriyle Büyük Misa- fir'lerinin gelecekleri odakiykalarda bütün

Bu sayıdan diğer sayfalar: