18 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

18 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bie. ŞEHİR TAŞRA EE > z adımları ile Dünyanın bir bünye tahavvülü dave makta olduğ el : ka | ürkiye'yi göz ö tarak e e ği m iğ» Ri seli İzmir'de üzüm piyasası yüzme T.D.T. C. tebliğleri ya- ir diğerinin temel atma (A.A) — Bu i - (MA) —T.D.T.C ime akşama kada dün KAZ ağ e vg kuruştan 2m de durmak, yirmi Avrupa'nın Mai ni Gelin sz yün bugün her tarafta kendine yeni va —— tonlar bulduğuna kansat getirmeğe kâfi “| İzmirde yeni'incir mahsulü ir, bu muhaceretin Aydın. ve baş bin. oral: Dir yağli hi 23'de her tarafta ei mensucat Lancashire aralarında incir bayramı Isparta ticaret odasının halılar hakikat p lek pazarlar namına i Lancashire'in hakkındaki tedbirleri iyi | vazıvoruz: ve on altı yüz tayyareleri Rize'de Dil bilhassa zencirliyen Servis | vi i şartlarını ortadan Me : Gücünden şahsi mesuliyetine 7 Birliğinden Si netmesi göre yapılır. edilen birinci iğ ri müsaba dün sabah Mi em baş kate ti Çankaya im Osep ve kulübünden Talât Ef.ler bu bir senet ve poliçe gelmiştir. ile erken olmasına bütün bunların kabil Dünkü bisiklet teşvik milletlerce şu iki müsabakaları. rağmı Ankara mıntaka birinciliğine hazırlık bir alâka ile takip edilmitir. al rc ne kadar süreceğini kestiremeyiz. | er bunun ilmekle ea ” İ miletlerin sefil hak EE > et inim İnsanlıl yüce ve asil bir ve Nazilli pamuk ıslah istasyonu, cen ibarettir. (Yazısı memleket postası sütunumuzda). | SAKİR HAZİM ğ >X#77 Ankara Sanayi sergisi 29 1.ci teşrinde açılacaktır. > : Milli bayramda yeni Ankara şehrini de görmek istiyen sanayici - lerimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. : Müracaat müddeti 1 eylülde bitecektir. b

Bu sayıdan diğer sayfalar: