18 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

18 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İm. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları | Cinsi İLAN a tarihi 4 Kilosu Saati 9 0 o Siğrreti -93, 9 1 — Demir köydeki nl ihtiyacı olan Yunarda cins min 12-8-934 26 gün Yemi tiki aya meyi ii — İhale günleri erzakın tüzel da gösterilmiştir. Ta- ekiş teklif mektu; pi bir zarf akçe lip olanlar üne düz derununda vüzde narak e iki ei ücüncü bir 5 iç den bir saat evel Demir öyü ivsaf ve geralt anlamak par er gün saat 14 te Ankara” m M.M. ee nun. emi: i Mi SA, somine müh ici © posta ücretini rnek iple Gerilim ERE (1996) Sir ve Hususi Ders. Posta Kutusu 200. İLAN İLAN Ankara Levazım ği Satm Alma Komis ktır. “zere her gün m âmirliği M. ve İLAN bulunan As. Fb. U. Md. Sa, AL komisyonu ilanları. la münakasaya i : İhalesi 5 eylül 934 yağı kapalı e saat 10 da racaatları. Kiralık Apartıman D. D. Yolları ve Liman ları (1. Md. Sa. Al Ko misyonu ilanları. ei Vilayet efterdarlığındad: insi Taş kiröç İLAN Kayseri hattında De e Ezilmemiş yerli alçı günü saat 15 de Toz alçı sr yapılacaktır. Tafsilât Ankara, Kıtık reva st e İrili ufaklı testi. vardır. (2043) ünk > : Saksı şi e hastahane - Taban e ahiliye mütehassısı boğa Dr. Nusret gri Çatr kiremidi İnşaat tulası Hastalarmı her gün iki Torba cimento len sonra ii ve sarayı kar- i sısında Faik da kabul piş il Mozayik Alçı ve inşaat nazarı de Çift Kurt marka kiremidi si fiatla evi skişe! ir De saat. Telefon eleri de in. pa > Ankara Valiliğinden: Başvekâlet istatistik Umum yaşları yirmiden küçük, İngilizce İmtihanlar ii a) izm ği si b) M a veya Sir Akal shniyesi i bir beye sıhhiye şri tapar. ) Muhtas r tercümeiha 8 Yukarda 7 inci ri krediler askerlik « e) “iki se kartpostal Ankara Valiliğinden: 1 — Kok kömürü dn e > mangal kömürü 3 — Ekmi 3— Sade 3 4— Beyik peynir kaşar, peynir; süt, yoğurt, yumurta takımları ” — güni. elbisesi, postal ç mi ta vlu oyun, kuzu ii ciğer, böbrek yağı, işkembe, ie — ep yağı, un, zeyti — Yatak Geren i irdatar yani vüzü 7—3405 ve içtimai . muavenet

Bu sayıdan diğer sayfalar: