14 Mart 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 22

14 Mart 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Matbaamız türkçe yeni harflerin cümlesini tedarik etti. Bu harf- lerle her nevi sıparışat kabul etmektedir. GOMMIEEER ME ö: ik EA EE EE A EZ EE Bağ BB EEE © > iş : : İ DOYÇE LEVANTELİN YE Bi Bi gi iz DEUTSCHE LEVANTE—LİNİE ii Bi ii " Türkia ve şatkın bütün limanlarile Anvers, Roterdam, Bıremen, Hambürğ ve ştetın arasında haftalık vapurlar ğiğ ; i Bi HE Si i Şımal ve Baltik denizleri limanları için .doğru sevkiyat, 3 a e ii Bi E n Istânbul— Londıra—Hamburğ arasında seri munakılat daha ziyade malumat almak için Galatada gi B Ovagimyan Hanında beşinci katda Acentaya müracaat. Telefon: Beyoğlu 641—7 z Li & OSEEE HEREEEE EE GER Elimiz: MEİR EE BE e: sö 2 N * e ini X » Aspirin, Antipirin ve safsafitler gibi mideyi bozmaksizin tedavi eder mn FEVROZİN © TERKIBI: Oksikinotein Avrupanin kaşe (fevr) ine muadildir —— —oeame—— Xx » . Sinirden mütevelid baş, diş ve yüz ağrılarını ateşleri, gıripi, nakrisi, romatizmaları Bir tek kaşe a | ve elhasıl bilcümle evcaı seri ve emin bir tarzda kemal muvafakıyetle şifayap eyler. Mideyi bozmaksızın te'sirini 10 dakıkada icra ider. Bir çok muhterem ve hazık atıbba tarafendan kullanılmış ve hassai şifaiyesi tasdik idilmiştir. » Deposı: EKREM NECİB Müstahzeri: NECDET EKREM Hezai tıbiye deposı — İstanbulda Yeni postahane karşisında Telefon: Istanbul 78 MM iy & z İN

Bu sayıdan diğer sayfalar: