4 Şubat 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

4 Şubat 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—e — 5 IR DANS SERVETİFÜNUN HAFTALIK SİYASİ VE EDEBİ TÜRK GAZETESİ Tesisi; 1891 Sahibi ve Başmuharriri: AHMET İHSAN Tesisi: 1891 Umumi Neşriyat Müdürü: HALİT FAHRİ Sene 42 — Cilt 71-7 Perşembe 4 Şubat 1932 AM 186—Eski # 1861 NE GG Nİ BESEN İİ NHESESEN MESSE BE BESNNEN SEBEN BESEN SMEsan sanan GmmE 7 Ş Bam sss © Bu Nushamızda (ossse 0 m , e nn msİ ISTANBUL POSTASI (| YALOVA türküsü e n ii Pe mea ” m Halit Fahri | eğe AŞKA VEDA “hikâye, o ROMADA “tetkik ,, nesir nu Reşat Feyzi Hüseyin Necmettin ŞUUR şahlanıyor “nesir,, İLK AŞK “roman, — z Hasan Refik Haydar Rifat | .. -— A#X# “nesir,, AŞK bir esarettir “ nesir ,, .. uz Sehap Nafiz Şemsettin Cem LİLİ su uu su uu m5 ika SU um m m Hariciye vekilimizin Tahran seyahat — Çin- Japon ihtlâi — Dünya zu . > şuunu — Sedefi bulutlar — Bedavacılar şahı V. 5S. Bau EEE uses snaag Sam Abonesi ; İstanbulda, vilâyetlerde soneliği: 1000, alt aylığı: 600 kuruş, Henebi memleketler için abonesi : 36 İsviçre framgı'dır. Gazetemize ilân verecekler İstanbul Ankara caddesinde Hofer Samanon ve Huli ilân şirketine müracaat edeçektir. - Fiaftı 20 Kuruş -

Bu sayıdan diğer sayfalar: