3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RP — <5 ! rr LYANİIS pi 8 eş m» SERVETIFUNUN ef i İl gi HAFTALIK SİYASİ VE EDEBİ TÜRK GAZETESİ Tesisi; 1891 Sahibi ve Başmuhariri: AHMET İHSAN Tesisi : 1891 Umumi Neşriyat Müdürü: HALİT PAHRİ Sene 42 — Cilt 71-7 Perşembe 3 Mart 1932 M 170— Faki W 1885 Tatlı bir saadet lavhası 1932 Avrupa güzellik kraliçesi intihap edilen Dani- markalı Miss, musabakayı kazandıktan sonra anne- sinin boynuna sarılmış, öpüyor. Birdenbire kraliçe olan kızın annesi bütün zevk ve heyecanını bu re- simde ne güzel gösteriyor. Abonesi : İstanbulda. vilâyetlerde seneliği: 1000, altı aylığı: 600 kuruş. Eonebi memleketler için abünesi : 36 İsviçre frangı'dır. Gazetemize ilân verecekler İstanbul Ankara caddesinde Hofer Samanon ve Huli ilân şirketine müracast edecektir. - Fiatı 20 Kuruş -

Bu sayıdan diğer sayfalar: