10 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

10 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

>> EE & I m LYANİIŞ GSERVETİFÜNUNG HAFTALIK SİYASİ VE EDEBİ TÜRK GAZETESİ Tesisi; 1891; Sahibi ve Başmuharriri: AHMET İHSAN Tesisi: 1891 Umumi Neşriyat Müdürü; HALİT FAHRİ Sene 42 — Cilt 71-7 Perşembe 10 Mart 1932. A8 171—Eaki A9 1906 Alacakaranlıkta uyuyan kadın «Re sa Dertli Sap. Abonesi ; İstanbulda, vilâyetlerde seneliği: 1000, alit aylığı: 600 kuruş. Honebi memleketler için abonesi : 36 İsviçre frangs'dır. Gazetemize ilân verecekler İstanbul Ankara caddesinde Hofer Samanon ve Huli ilân şirketine müracaat edecektir, - fiatı 20 Kuruş «

Bu sayıdan diğer sayfalar: