3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 5

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e EE Sİ m LL. UYANIŞ SERVETİFÜNUN HAFTALIK SİYASİ VE EDEBİ TÜRK GAZETESİ Sahibi ve Başmuharriri: AHMET İHSAN Umumi Neşriyat Müdürü: HALİT FAH&İ Tel: İstanbul 2-4402 Tesisi 1891 Telg. » Servetifünun â 42 ıncı sene 71.7 inci cilt Perşembe 3 Mart 1932 MW 18553 —i Darülfünun talebesi Adanada Darülfünunlular Adana Muallim mektebinin sofrasında.. Darülfünun Edebiyat Fakültesi talebesi Adana Muallim Mektebinde verilen ziyafetten sonra mektebin önünde gurup halinde.

Bu sayıdan diğer sayfalar: