2 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 20 mümaralı bümecemizdeki “Miki fare ile iki arkadaşı” bilmecesini ve murabbalı bilmeceyi doğru halledip) hediye kazananların etesi: Birer mürekkepli kâlem kazanan. lar; İstanbul erkek lisesinde 467 Riza 'Akal, İstanbul Pertevniyal lisesinde 223 Ahmet Nihat Çitak, Heybeliada ilkokulunda Muazzez Wsen, Erenköy Alincü okulda 170 Nur Müfit Serez, Beyoğlu 16 mcı ilkokulda 74 Ayten Aydın, Birer saç tarağı kazananlar: Haydarpaşa lisesinde 1162 Emin Özgen, İstanbul erkek lisesinde 1282 Vahdettin, Istanbul Şehremini Seray meydanı 55 numarada Mazide Çetin, Gelenbevi ortaokulunda239 Hakkı Çoker, Istanbul 6 ıncı ilkokukla 143 Servet. Birer albüm kazananlar: Sultanahmet İshakpaşa caddesi 33 numarada Suna, İstanbul Kasımpaşa Kulaksız 79 numarada Hüseyin oğlu Hayati Özbay, İstanbul erkek lisesin de 1207 Muhlis Özen, Elâziz Vali Ta bir Bey caddesi 31 numarada Komi- Merhametli KANARYA uda, her hafta anlfkttığım olmuş şeylerdendir. Masal değildir. i Bir gün bir evin iki çocuğu mut- © bakta “cik, cik” bir kuş öttüğünü du- yar, hemen koşarlar, Meğer bu bir) düşmüş, uçma bilmediği İçin dışarı gikamıyormuş. 'Anne telâş içinde bir kaç kereler pençerenin önünde uçar, kanat çır- par fakat içeriye girmeğe cesaret e- demez. Çocuklar, yavruya pek acır. lar, Annesiz kalıp ölmesin diye evde- ki kanaryaların kafesine koyarlar, Kanarya önce yabuncr bir kuş gö- rünee hırçmlaşır, kanat çırpar fakat az sonra ona alışır. © Hattâ kendi yiyeceğinden yemesi. 'ne müsaade eder, Yavru kendi ken- dine yiyemiyor diye yiyeceği geyi kendisi ağzında çiğneye çiğneye &- zer, gagasiyle küçücüğün ağzıma verir ve böylece onü günlerce besler. Bir kaç gün sonra-yavru biraz daha serbestleşir. Uçmıya: hazer. bir hale) ser kızı Meliha Gezmen, Beyoğlu bü. yük Parmakkapı telgraf sokak 35 numarada İsmet, Polatlı Topçu ala yında teğmen Selâmi oğlu Uğuz Kap tanoğlu, Kadıköy Acıbadem yolu 14 numarada Azade Ötkem, Ankara İi- faiye meydanı Kurtuluş apartımanı P nuarada 5. Ataman. Birer büyük oyuncak kazananlar: Giresun Osmaniye mahallesi Kar. 4 sokak 3 numarada Alaaddin Gü Beysu, İstanbul Beyazıt Mithatpaşa, caddesi 13 numarada Turan, Ankara İmaret mahallesi Aynalı çeşme 80 « kağı 19 numarada Ayban Tekin, Konya Çifte merdivenler eski Polis mektebi sokağı 8 numarada Tarık Sabuncu, İstanbul Fatih Otlukçu yo- kuşu Bay Pahri sokağı 1 numarada N. Ayberk. Birer küçük oyuncak kazananlar; Tekirdağ ortaokulunda 908 Musta fa Gökçay, İstanbul erkek lisesinde 363 Najl, Lâleli caddesi 289 numara- da Semahat Hamdi, İstanbul Aksa - ray Kırma Tulumba sokağı 2 numara da Reyyan Göknel, Tekirdağ Postar ne karşısında 4 numarada Meliha Birer kart kazananlar: Konya As, Or, mektebi hesap me- muru Mesut. oğlu Hikmet, Cebelibe.| teket Cümhuriyet Müdelumumisinin oğlu, İstanbul Fatih Sarıgüzel eadde| $8i 20 bumarada Bedia Kızılkanat, Be | yoğlu 52 inci ilkokul 4-2 den Süheylâ İmel, istanbul Gedikpaşa Dağhan 80 kak 7 numarada Osman Sıral, Bs- yoğlu Ttiklül caddesi 3 numarada Meliha, Nişantaşı Teşvikiye Söğülü sokak 67 numarada Nedret Akdemir, Yalvaç ortaokul 191 Mustafa İlhan YE öğretirken saçaktan pencereye Dilmaç, Byli Btempaşa apartımanı. da Gönül Sevil, Bakırköy Kartaltepe | Parkönü sokak 10 numarada Esat Şakir Kâhya, Nazilli Noterinin oğlu Nimet Usberk, 4 üncü umumi mü - fettişlik sıhhı müşavirinin kızı Neri. iman Barbaros, Yalvaç malmüdürü- nün oğlu N, Ömer, Beyazıt Kemeral 'u caddesinde 35 Yümnü, İstanbul Ha liç Feneri Köroğlu sokağı 5 mumara- da Alp Arslan, İstanbul Gedikpaşa Müsellim sokak 19 numarada Hama: zasb Papazyan, Tavşanlı İstiklâl © « kulunda 20 Güzin Tuğ, Maçka Pa - lasta kapı 3, numarada 11 de Semi ramis Çap, İstanbul erkek Hisesinde | Vedat Baysal, İstanbul 6 mc ilkokul da 97 Selma, Eliziz 1190 Salih Özbay, Hendek Merkez o İkulunda 82 Nezihe, Resimli Bulmacayı Doğru Halledenler 29 numaralı bulmacamızdaki simli Bulmaca” yı doğru halledip he diyo kazananların Hstesi ——— — mamıştır. Bu sefer pencereye kadar inmek cesaretini gösterir. Yavrusu mu kanadının altına alıp yuvasına ta Birer mürekkepli kalem kazanan- lar: 6 mcı ilkokulda 187 Turgut, Kara gümrük 27 inci okulda 70 Mualla Kurç, İstanbul 49 uncu ilkokulda 4 Sabahattin Sezgin, Beyoğlu 52 inci ilkokulda 383 Melihat Ehiloğlu, Mo- da 8 inci ilkokulda 240 Than, Birer saç tarağı kazananlar: İstanbul erkek lisesinde 1344 Bur. han Kalmaz, İstanbul 48 inci ilkokul da 143 Sedat Seztiner, Fatih 13 ün- cü ilkokulda 915 Hayrünnisa Aktaş, Sultanahmet Üçlerde 6 numarada Birer albüm kazananlar; Giresun ortaokulunda 48 Toni, Elâ siz 3 üncü okulda 262 Turgut Demir Pulat, İstanbul erkek lisesinde 104 Adnan Kesikoğlu, Söğütte Hakkı İ- pek, Adana Devlet Demiryolları bi - mayesinde Hikmet oğlu Bülent, Yaz gat Sakarya ilkokulunda 4 üncü sı - nıfta B. Kurt Ergöz, Muğlada Mutaf Şükrü kızı Şükriye Antalya G. M. K. okulunda 17 İsmet, Birer büyük oyuncak kazananlu Ehiziz Muhasebel hususiyede En verin kardeşi Vedat, İstanbul erkek lisesinde 1124 Suat Kubilây, Burdur” Alacapazar sokağında 3 numarada Kunduracı Halil oğlu Al Yücel, AF, yon Karahisar lisesinde 722 Ulvi Türkmen, Çatalca Ferhatpaşa cadde si 15 numarada Fazilet . Birer küçük oyuncak kazanalar: Ankara Kizilelma mahallesinde 61 63 numarada Ömer Ergül, Düzce 1s- met Paşa ilkokulunda 529 Tekin, E- iiziz ortaokulunda 657 Kemal Öziş, İzmit Zirant mücadele memurunun kızı Lerzan, Tekirdağ ortaokulunda 753 Selim Dinçer. Birer kart kazananlar: İstanbul 44 üncü ilkokulda 164 Hikmet Demirel, Samatya Etyemez “Çavuşzade sokak 32 numarada Peri. han, Arnavutköy Birinci cadde 90 nu. marada Şake, Pangaltı Dolapdere eadilesi 253 numarada Ara Papazgil, Galatasaray lisesi ortaköy şubesinde 69 Feridun Özem, İstanbul erkek Vi- sesinde 390 Hilmi, Klüziz Taşmağara sokak 42 numarada F. Şengül, Elâ zizde Tunceli vilâyeti evrak memuru Salim kızı Sabiha, Elâziz Tunceli gif fe kâtibi Bedrettin kardeşi Sabahat, tin, Gaziantep İsmet Paşa ilkokulun. da 363 Hatice Yeşilova, Elârizde Na ortaokulunda | Bey mahallesinde ve sokağında 30 unmarada Naşide Sebahat, Hediye Kazanan Üç Okuyucumuz 28 Numaralı mecmuamızdaki “Renkli Tablo” yı en güzel boyayan üç kariimizin isimleri ve kazandıkla. ri hediyeler: 1 — Konya orta okulunda 729 M. Hikmet bir hendese Lakâmi, 2 — An. kara Cebeci caddesi Ozanlar sokak 1 numarada Ferda Sekizinci güzel bir Muğla ortaokı TANm Çocuk Hövesi Renkli Tablo Bu resmi güzel boyayanlardan (8) dekiet Özin, lal Boyayıp bize yollayınız. İki Kuruşla -Bir Oyun İki elinize iki tane para alınız. Meselâ birer kuruş, yahut beşer ku- Tuş, birer onluk. Ne olersa olsun Sonra, kollarınızı alabildiğine yan& doğru açıp arkadaşmızla: — Ben &ollarımı kavuştarmadan bu İki tane kuruşu bir avucuma ge- gireceğim diye bahse gerişiniz. — Dünyada olamaz diyecek. Ya « hut belki biraz uğraşacaktır. Kork mayımız nasl yapacağınız: anlaya - maz, Ben slze söyleyince siz anladı- nız mr ki onlar da anlasın. Şimdi bakınız, bu oyun masu olu- yor: Arkadaşınıza sordüklan sonra, paranın birini masanm üzerine koyu muz. Sonra öbür eliniz tam paranm hizasına gelinciye kadar yavaş yavaş dönlünüz. Eliniz paranın hizasına ge- lince parayı masanm üzerinden alı- niz. Dediğinizi yapmış, bahsi kazan- miş olursunuz. Çünkü: hem kollarını 71 kavuşturmadınız. Hem de iki tane kuruşu ayni avucunuza aldınız. 29 Numaralı Bilmece- 1 — AH parçayi birleştirince « İtiki Parenin ve iki arkadaşım re- simleri meydana çikar, 2 — Çaprast kelimelerin nan gü. dur; BURAA YAPYALIE NE YAPI YOR SUNUZ. GENÇ KIZ? ÇAB- SvX CEVAP VERME. BEN EN me ŞHUK ARAP ÇETESİNİN. Rti$i # İSNLABDUL 9/2 YALMI DENLİL.RİR ÇOK ASKERLE BİRLİKTE YOLCULUK ED! YORUZ ONLAR Şu AKIMLAR DA KARARCÂM KURDULAR SİZ Biz BRAKID KEND YOLUMUZA GİDERSEN! DAKA Eyi EDERSİNİZ. Görürececiz Şimdi YOLA Çıkatım LER) DE FEERABER HEY DANA BAKİ Bü KEİ SAV VERECEKMİSİN. z SALIVER Mi YECEKALİİ Üzüe KAZ ŞU BORNOSU OMYTLAb KINA AL. Yoksa BÜNEZYE YANARSIN. KAŞIMA YI DA YKUNDAN ÇIKAR » BÜY YADA ELİM DEN KURYULA PA ARŞIN, VAY KÜRK SERSERİ VAY? SEN MEDİNE BU İSE BUR MUNL SORYYOR SUNİ ALSANA BİR ŞAMAR > DİKKAT” ET. GELECEK SEFER MAHNÇER YERI * Ya eu İN ONLARI DA GÖTÜREL vim. Bize KÖLELİK g SOĞUKLAR ir e İN ÜCUMUZ. Sivi VERSEK NASIL | cur? ç— | 7 İMKÂNI YOK ARAPLAR HEP İBrE BAKIYOR. VAR TARAFLARIN A: ORAYA SÖYMESEN Om A MAZ KMSE GELEMEZ ŞİMDİ İLERİ MARŞ MARŞ 1 Bizim ÇADIRA RI Miz KÖLÜN EN GÜNLERCE YARDI MNIZA HAYDİ BAKALIM (m

Bu sayıdan diğer sayfalar: