11 Mayıs 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

Buşbetke HAVA DAVAMIZ Falih Rıfki #AY Türk Hava Kurumunun 935 çaliş. ma yılına ait raporunu okuyanlar, şüphesiz, memnun olmuşlardır: A- za sayısı 272,000 e, gelir 4,998,447 liraya varmıştır. M e m n u n'dan daha ileri bir kelime kullanmak istemeyiz. Çünkü Türk kanadı, bu vatanın tam hava güvenliğini ko- ruyuncaya kadar, her rakam az- dır. Biz Trakva ve Küçük Asya'da KA ARRARARARARARADARRARANARAL I $ Milletler Cemiyeti konseyi bugün Yeniden pOlİSle çarplştll toplanıyor Cenevre, 10 ÇA.A.) — Mil letler çemiyeti mahfillerinde könseyin yarınki toplantısın - da en ehemiyetli meselelerin, yani Habeşistan meselesi ile Ren meselesinin konuşulması- nın geciktirileceği hakkındaki ARARAADA AY AARARKARAKANI Birkaç kişi öldü; hükümet grevcilerin isteklerini gözden geçiriyor; SELANİK GREVCİLERİ vaziyet vahim Fıkra Kitalar ve mısralar ar P olonya parçalanırken, pay- laşanlar kuvvet, seyirciler hak davasında iken bir türk şairi diyorduz: Riçare Lehin şimdi aleyhinde lehinde Malkın nice sözler olunur güş femindea En doğrusu ammâ bu ki kan damiryot elhak Rüx'an krlicı, Avrupalı'nın kaleminden Biz bu kıtaya nazire söylemek iyetinde değil iken, bı faşist