25 Haziran 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 13

25 Haziran 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ear yen di vere. ame nk Ball Mim hr edildi. Güzel kıyafet, güzel elişleri görmek istediğimizi söyledikçe, hep, — Mengen'de bulacaksınız, di- yorlardı. Ertesi sabah erkenden Mengen'e şike, Yalı gizli ve civarının. güzellikleri sasi lafziye” ile anlat EN ali Mam bm in Reşadiye. ölünün e Nedir “diye kapayan arabaya koyunca her & ve ko- kuları apo ban nanesi olacak. diyorsu- muz. Mengen'e alimi ek eli açıyor Dağlar arkanız. ğrlüyec. Tre ve. Alpleddle de en Beşler” yli” köylerine varmış im 0- Tuz. ei 7 bereketli Biyer, İçimizde bir ke » Acaba ke. yafetleri ve ipler rini bulabilecek miyiz ? şiriyoruz ve bir kalal ye gi balık görüyoruz. Gözlerimize £inanamı- yoruz; erkeklerin arasında güzel iyi in — iş Evin içi alaca kıyafetli köy ka: ğa ln Sel ide işlerinin a2 sonra ortası na yoruz — Bravo Mengen nahiye müdü- rüne ve muhtarına, diyoruz. Muh- dam (62 lik Leica filmleri) birer çey- ekte bitiyor. Renkli resim, alıyo- ee alıyoruz. —— Konuşuyor. malt soruyor ve bir yandan köyün canlı e am simlerini alıyoruz. Ne güzel köy bu Türkbeyli. - Ortasından bir su akıyor, Üzerin - Sular Sanki ta dünyanın en Bolu yalnız bir ağaç denizi değil, Bir su ormanıdır'da, Onun susuz bir tek köyü, pmarsız bir tek yamacı, deresiz bir tek ovası yoktur, Dağla- ne kople ile gör. verdi, İşte eşsiz Abadi, bir ta rafta su değirmenleri görüyorsu: naz, Ufak, ipidat ve rustat değir. yan nca, yamaçların koynuna ip ve korkunç çekirgeler gibi si Osman! hes güzel bir yl öreğirde mola vermek hem de iyi ve değerli bir in- Sanla tanışmak demektir. Bolu'nun macen suları ve emi mz e yök üzerinde iki maden suyu kaynamak. tadır. Bunlardan Çepni, bir içimde, alarm himetiriyo. Seben'de ise Kökez'i bulacaksınız. Kökez, gaye ayın Me Küheylan 2 Bar yeğin alli iş dll hammül edemezsiniz. Ve size nasıl tanrıların içmesi güzel yerinde ii ULUS'un Bolu ilâvesi Bu kadar güzel köyleri olan başılar kim bilir bulundukları ne kadar istihfaf ederler! de bir tahta köprü. Köprünün iki ahçıbaşılar, bulundukları evlerin başında oturulacak yerler var. Ge- ilani iel yalla ir ko- kabul minalir eden bu hamamlar, başından na kadar, bar, nema der. 8i vermekten “Beşler” köyü de em güzel klik ınlarını delikanlılarmı ve ço- “Türkbeyli'den ayrılmazdan ön. e yoruz. İt o meşur, açılar. b Da Maç liye yer, daya daprığı Mep yak düşünüyorum: Kim bilir bu kadar iki Klm öesinde olan Bahiy güzel köyleri ve dünyaları olan o © merkezine varacaktık. day Ça dokur ge gerisin seye geçecek ve Bolu yalnız bir ağaç den değil bir su ormanıdır da! « Sular! anlatayım? Hayatını pınar cek ve çakılı çukurun içinde gördünüz? Banlı hrlyall mi Heye lar Küle ar günkü kâh seniz, suyunu hemen yüke Özce durup on e line dalar ig a bir oluktan — in ye be güzeli vardır. Fakat yı Köle in gürel kelime e Köker'in 'sularma hasrettir. lanılamar. Kökez, 7 i dünyanın bu en güzel nokta - öne 4 KEM çanı: Em Tanlrl gin pda lerini yalaya yalıya gelerek; © b dr Şayir nebat sn yakit orman kokuları kaynar. Gürülnü enes, kesk dara Bir bü; yasini Köker cin kanı gibi sessiz akar. : Gk Anllağan TAR m yarınki randevu yeri olan ABAD gölünü .Bir amerikalı diyor ki: maz 2 e akt biz Bir Göbanm verdi. serken dilimizde man > sümen Köroğlu çalıp ol Asker geldi sıra sere dizildi Am hara yaz yazl Delikli demir icad oldu. “ Köroğlu'nun Abad için dediğini — “Abad dünyada bir eşi daha © oda pır pacl yanan, temiz Ve ru- ri ke ye yla mal gz Kk olmayanı bir saataryom ye. «ize ri gi Ka amm vir Ze Abi Böy Mikarsn'dan ağa icini ram ETA mere mes sırtının en yüksek kısmında ın donan, yazın rüneş al. iie tertemiz bir dağ gölüdür. Kıvam a ri ame a “kemha kemha yeşil giymiştir" burata “dağlar burcu burcu kola” Çam ve köknar denizi, silin gok içinden in çayırlarında yabani ot halinde, fakat küme klime yetişir. iğ ise, Kali aştığı. yas muşak deniz ve rehavet verici iklim. Yanında vahşi ve sert tabiatın, yani gözel ve temiz tabiatın tam kendisi. Ankara'dan gidip Abad gazine- sunda istanbullu dostlariyle bulu- şan, ek rman evlerinde bir. gece g türk turletleri ertesi gn şehirlerine dönerler, m yurdun en güzel bir parçi rel hi gön ger öl Beğ yurdu daha iyi tanımış ve. binaen: leyh daha çok sevmiş olarak döne- Misin yalar Bez diya ii yapın az kadaşlarz. Barla Beige ve Şerket Süreyya Ayemi b Ber gimler Baam Gene “bek: örlüğü toakakı saral eeklerdir. dan alın (1) Bu piyesi yazan Ahmet Kudsi b. ii bie opera çırağa çalı dadır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: