16 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

16 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir yavru Gülmek nedir bilmeden babasını besliyor... Böyle ne kadar bakımsız, zavallı var ki birer iç yarasıdırlar vakti, yeni nane şekeri alaka! almağa te: e. cazip abi gözleri bazen, şurada neşelenen çocuklara deüşken bir mesinin. ADNAN BİLGET em Çuval işi tlu Köprü başı bu Altı dolu su mudur Doğru söle sevgilim. » Son civabin-bu mudur e ball gi gir içilecek im bir çeşme el içecek Kız, saçların örmezler pe la iş ei e ekin sinekleri Enstitüde şimdiye kadar on 'nevi ekin sineği tespit edilmiştir Bunların lâboratuvar ve tarlada biologiler. ii ehemmiyet ve dikkatle takip edilmektedir” Denizli ve konser Denizli 15 Tavşan mi bini mu acep 'Mizacın telâşlı senin Yandı ciğergâhim benim Vusletine ermez oldum. “Tavşan mı ahu mu acep Asümana çıktı ahım Severim iti yalanım Aldı ağyar dört tarafım Tavşan mi ahü mu acepr âd. ettikçe: seni her ân Gözüm yaşi akar heman Aşık kulun hali yaman Tav; ahu mu acep BİR BİLMECE B.M. lâyr- haları görüşüldü Gazi .Enstitüsündeki karsa devam a9 öğretmenlere maaş verilecek mi ? — —2—— i Katil Hayrullah” muhakeme$. Konak iskelesi!

Bu sayıdan diğer sayfalar: