22 Aralık 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 36

22 Aralık 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'Her VYıkama Saçı Temizlemez! titTİ İ T İi : DEekbi j T İ İ HANE N —ii d İt hd d $ l L L D İ L İ İ b % ah a Hİ - HİT HHH | a 4a , HU H S - a| HİA Y —— HDK TTTT m" eTiT Lİ H KAMAETAcR AY vmnn — '—-qî T: B 3 e * hap Ki ü Iî î— blebek bap ._4_';4 Saça sürülen sabun sularda mevcut kireçle birleştiği zaman kepek yapar * » Bu şekilde husule gelen ke- binde sabun ,.bulunıııadı%ından pek, yapışkanlığı yüzünden kepek yapmaz, Saçı ve deriyi saçın köküne kadar nüluz eder, tamamen temizlediği gibi çak- çalkalanmakla dahi çıkmaz. kalamayı kolaylaştırır. Sham- Saçınızı iyice temizlemek is- podor saçlara eşsiz bir parlak- tiyersanız Shampodor ile yıka- hk ve bahar kokularıyla dolu yınız. SHAMPODOR'un terki- bir tazelik temin eder. kepek ' SHAMFPODOR bırakmaz ; Töüte - Noire mamtulüdür . SKM — V- GÇT Go- L . L

Bu sayıdan diğer sayfalar: