29 Aralık 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

29 Aralık 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MUSİKİ Boyd Raebrun caz orkestrası Aç - kalmaktansa... Caz Birkaç yıldır, caz meraklılarının zihnini arasıra "Boyd Raeburn'e ?" suali kurcalamaktadır. On yıl kadar önce Boyd Raeburh -Stan ile birliktte- büyük orkestra cazından yeni cereyanların,. tecrübe - ciliğgin, modern hamlelerin en ileri Johnny Richards'lar, Ed Finckel'ler, modern Avrupa musikisinin tesiri altında, ileri bir caz musikisi yazar- lardı. POrkestra, iyi zamanlarında, zenci topluluklarıyla kıyas edilebile- cek icralar çıkarırdı. Fakat bir bü- yük orkestra, aynı zamanda bır tica- ri teşebbüstür. Raeburn'ün musikisi dinleyicileri olduğu kadar iş veren- leri de korkuturdu. Benzer bir yol tu- n Stan Kenton çok daha fazla ta- lıhlıydı Teşebbüsünü devam ettirdi. Musikisi hem ticaret, hem de sanat Fakat Boyd Rae- rn, cazı bir san'at olarak tanıyan Çevrelerde gordugu alâkanın dışında, san kazanamadı. Bu alâka da bir caz orkestrasını yaşatmağa yetmez- di. Az sonra, orkestrasını dağıtmak zorunda kaldı. Aksi halde cüretkârlı- ğının kefaretını aç kalmak suretiyle ödemeğe mecbur olacaktı. Musikiyle alakası olmayan bir iş tuttu. Birkaç yıl mobilyacılık yaptı. Geçen zaman zarfında Raeburn'ün plâkları, mo- başarısına erişti. dern cazın klasikleri arasına girdi. Bu orkestranın musikisine olan alâ- ka gittikçe artmağa başladı. Öte ta- AKİS,29 ARALIK 1956 : Yıl 1946 raftan, cazı bir san'at olarak tanı- yanların sayısı yükseliyordu. Bugün artık iyi bir cazcı, halk zevkine ta- viz vermeden hayatım pekâlâ kaza- nabilirdi. Raeburn'ün yemden mesle- ge donebılmesı için zemin ve zaman k çok müsaitti. Onun gibi 1ler1 fîkırlı bır musıkışın astan bu mo çağ hem de nasıl istifade ederdı' Nıtekım Boyd Raebrun geçenlerde kararını verdi. Mobilyacılığı bıraktı ve musikiye döndü. Teni bir orkest- ra kurdu. Ama, Raeburn'ün yeni or- kestrasını büyük ümitler besliyerek dinlemeğe koşanlar büyük bir hayal kırıklıgına ugradılar Anlaşılıyordu sütten ağzı yanan Boyd, yoğ ufleyerek yemeğe karar Vermıştı Ilk tecrübelerden aldığı dersi unut- mıştı. Artık bu defa, araştırıcılığı, deneyıcılıgı bir — tarafa bırakmıştı Basit, uslu bir dans musikisi 'çalma- yı tercıh ediyordu: Glenn Miller ve Tommy Dorsey tarzında bir dans musikisi.. Hattâ orkestranın Glenn Miller'in "Modernaires"ini atırla- tan bir Vokal korosu bile yardı. Boyd 180 derecelik bir dönüş yapmıştı. Boyd Raeburn'ün, dünyada dans etmek isteyenler mevcut oldukça, eskisinden çok daha fazla müşteri bulacağına şüphe yoktu. Opera Operalar ve olaylar on haftalar zarfında opera sah- Snelerı ve kulisleri ilgi çekici olay— lara sahne oldular Okuyucu mektupları Radyo hakkında üzik Tayınları Setı Bülent Arel' in bir mektubunu okudu O şef gelse de bızım köy kahvesınde batı müziği gıy gıy, vıy viy ederken bi- zim Ali Koçunun, "Ülen... su kopuşu" dediğini bir du Anla bugünlerde Şef bütün saatlerın hepsini Opusa kopusa verse de artık Ali Koçu birşey diyemez. Çunku bizim Köyde çalar radyo kalm Selâhaddin Edımcık - Bandırma * 'a v m ay Opus diyen zihniyetler, Bü- lent Areli tenkit edemez. Opus- lar âlemi yazarına, önce müzik saygı- sını öğretmek lâzım — geliyor. AKİS mesnetsiz tenkitlerini şimdilik bıraka- değil, hürmet etsı çe yurdumuzda, op zıhnıyetlerını eze eze radyomuzdan yayılacaktır. sonra sabırla çalınan parçayı dinledi. z Koyutürk - Tirebolu * alk arasında işittiğim bir bilme- ceyi bildiriyorum: ar AKİS'in anlayışlı okuyucuları bını kolaylıkla — bulacaklar, Ankara Radyosu! A. Kalaber - Ankara ceva- sanırım: KİS'in 1 Aralık salihli nushasında "Radyo" baslığı altında çıkan şüphesız okuyucuyu memnun gayesini güden yan yucu olan beni hiç de memnun etme- di. Artık insiyaki bir hal alan Anka- etmek Kendisinden bu h seler muhakkak ki münevverler olmı- ktır. Güzin Bilgen - Ankara * KİS'in 136 ncı say sında çıkan ülent Arelin yazısını Bülent Arel bizzat Verdıgı rakamlarla . İfa- iki sahasmda bır şubesı degıl kendisi ol- un un muş oluyoı' Şükrü Coş! - Samsı 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: