March 29, 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

March 29, 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Erenköyünde, büyük bir köşkte, mükellef bir ziyafet vardı.. Gece, sonra dans başladı, efendiyle, yemekten ve güzel bir hanım genç bir beyfendi, bağ iki odalı köşke doğru yürııdüıeı Üç çeyrek sonra avdet ettikleri zaman, biri, hanım efen- diye sordu: — Arkanıza ne oldu efendim? — Bilmeim... — Sırtınız leke olmuş... Hanım efendinin elbisesinde boya lekeleri vardı... Biraz sonra genç beye bakıp şaştıl: — Pantalonunuzun dizleri leke plmuş. — Hanım efen lekeleyen aymı boya! Erkeklerin “dudaklarında tebessüm belirdi, hanımlar, rine baktilar. Ev sahibi — Bağçedeki küçük köşkde, odaların — tahtalarını, — muşamba koymamak için b zlı.ııışhk Evelden in esvabını önle- Cevap Geçenlerde, kadiköyünde çir lik müsabakasında ihrazı muvat fakiyet edip birinciliği - kazanan E. M. bey arkadaşımızın afacan bir yeğeni vardır. Bir gün mektep dönüşü, amucasına dedi ki: — Bu gün mektepte bana, sen amucana benziyorsun dediler — Sen ne dedi — Söyleyen benden çok daha kuvetliydi, bir şey söyleyemedim Keşge... Teyze hanım, eline utunu almış hem çalıyor, hem de kötü sesiyle durmadan söylüyor. Küçük Nuri bir saat sabrettikten sonra, anne- — Amne, bizim kanarya neden ötmüyor? — Tüy döküyor oğlum. — Keşge teyzem de tüy dökse... Yumurta — Neden 6 kuruş? — Bu gün yirmi para arttı. — Öyleyse bana dünkünden Havası hamseden — Nezleyi seninkine de vermişsin — Ben vermedim, göğ- süme inmişti, dayanamadı, aldı... Bankada Ben tarif etmeyeyim, siz tasa- çirkin ve mümkün olduğu kadar budala bir adam, bankadan on bin lira alıyor.. Bunu gören genç, bir kadın: — Ne zarif, ne sevimli, ne zeki bir beyl.. Tayin A.D.Y.meclisi idaresine tayin etlilen Ahmet Haşım bey üstadımızın, bu tayininde bir yanlışlık olduğu, ve kendisinin yakında Barut ve me- vadı. infilakiye inhisarı meelisi idare riyasetine tayin edileceği | F Günah! Hatice — İstanbula Kızm, İstanbul tuhaf yerdir, gözünü aç; günaha girme. Altı ay sonra kızından şu mek- tubu aldı: — Sözünü tutuyorum anne. Bu güne kadar günaha değil, beyin koynundan başka hiç bir yere girmedim ! Boks — Maşallah, kendini yumruktan iyi kuruyorsun. hk bir hanıma yaşını sordu. | Hanım, / kıisa - bir / tereddütlen Mahkemede Reis, şahit sıfatıyle gelen kırk- Kat meselesi — Kimden mektuy — Hani sana daii giden bir kadından bahsederdim, işte o yazıyor... Bir evin 56 incı katında oturuyormuş. Anladım... hani aşalık ka - bir kadın gelmişti — Bu kadın. medyomdu. Büyük Adada bir kah- vede gördüm. Erkek ka- dini uyutuyor, kadın so- rulan suallere cevap ve- riyordu. Bir hanım efendi sordu: — Benim kaç çocuğum | Mis İzis düşündü ve: — 4, dedi. Do; | dinin | isticvap etti u söylemişti. Bu- izerine hanım efen- kocası medyomu — Benim kaç çocuğum var? —21 Anlarsnız ya f... memnuniyetle haber alınmıştır. — Tabü 10 snedir evliyim. — | dım! derdin. ispiritizme Havası hamseden Kahvede İstanbula Mis Izis diye Bir kahvede, iki kişi, | üç parti üstüste, hararetli hararetli, partisi bir li- raya tavla oynarlar Oyundan sonra, yenilen: — Affedersiniz. parayı şimdi veremiyeceğim. Bor- cumu yarın öderim. Bu gün üstüme para alma- mışım. Oyunu kazanan fena halde kızdı. ve şiddetle çıkışte : — Birader, cebinde para yokken ku: hiç insan mar oynar mı? Kahve parasını ben şimdi nasıl vereyim?.. Güzel bir at. Üstünde güzel bir suvari: Kadın Kadın — Oturuyorum, ama ayakta durür gibi. Ata binmek ne güzel. At — Suvarım beni sıcak tutu- yor. Kadın, ideal bir örtü. Kadın — Rüzgâr şafak koku- yor, şafak Çemen... Çemenlerde aşkın kokusu var. — İçimden kişneme geliyor... Kadın — Karşıma güzel bir atlı çıksa, : At — Bir Kısrağa rasgelsem. â Kişner ğ Kadın — Uslu dur! At — Koku aldım, Kadın — Ne kokusu? At — Kısrak kokusu. Biraz sonra, bir. kısrak üstünde, güzel bir binici görünür. Kısrak — Yanıma gel.. k At — İşte geldim. Kadın — Uslu dur.. 4 Erkek — Kendine gel. * Dizginleri çekerler, fakat hayvanları zaptedemezler. Erkek — İni Kadın — Teşekkür ederim. Erkek atla kısrağı ayırır. 20 metro fasılayla ağuca bağlar, Erkek — Geçmiş olsun... Atınız çok haşarı. Kadın — - Evet. davranmasaydını Erkek — Bu bıhhyu tesadüfe aşkımı medyun olacağım... Kul kola girerler, At kişx 'ner, Kısrak da : ' 3 j ) T Kısrak — Bağımı çozsünl At — Şu insanlar çok küstah onlar mahlüklar. Biz coştuk, aşktan bahsedip sevişiyorlar. Başkası İki kişi konuşuyorlar : — Eskiden rakıya çok daya- nırdım... 100 dirhem içerdim bana mısın demezdim. Şimdi ilk kadehte, başka bir adam oluyo- — Peki ikinci kadehi içme? — Onu ben değil,o başka adanı

Bu sayıdan diğer sayfalar: