22 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

22 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam e 22 Teşrinievel 1929 rar Kai Ayvalık sür'at postası (MERSİN) vapuru 22 teş- rinlevel salr 17 de Sirkeci rıh tımından — hareketle — Gelibolu Çanakkale Köçükkuyu Edremit Burbaniye — Ayvalığa ve dönüşte mezkâr birlikte Altunaluğa uğrayacaktır| Gelihotu gidece gi iskelelerle n yalnız — yölen alımır yük alınmaz. Merkez — Acentası: — Galat Köprü başında. Beyoğlu 2362 Şube Acentası: Mahmudiye Hamı altında. İstanbul 274. Alemdar zade vapurları Bdi çe likn Sküşlenla yestimı Bülent vapuru 21 Teşrinievvel Pazartesi günü akşamı saat I8 de Sirke- ci rıhtımından | Zonguldak, inebolu, — Evrenye, Ünye, Ordu, Gireson, Trabzon, Rire | ye arimet ve ( Görele, Ünye va Sinop) — iskelelerine uğrayarâk avdet edecektir. Samsun, Müracsat maballi: İstanbal meymenet hani” altındaki razıhane Telefon: İstanbul 1541 Yelkenci Vapurları KARA DENİZ LÜKS VE SÜR'AT POSTASI VATAN amerca Çarşamba Günü akşamı Hrekdik. İnebolu, sirkeci raltı- doğru Sam- tmından (Zonguldak, sun Ordü, Sürmene cektir. Ta kenci Hanında kâin acentesine müzasart. Tel, İstanbul 1515 ECWANYA HÜKÜMETİ İCAREİ BAHRİYESİ Limanımızdan - hareket Gireson, — Trabzon, ve Rize) ye gide- lât için sirkecide yel- edecek raporlar: (DAÇYA) vaparu evel — sali sabalı — saar (Köstence)ve (PRENÇİPEZA MARİA ) va püra 24 Teşrinievvel — Perşembe sdat 1832 da (Köstencejye (ROMANYA) vapuru 26 Teş. cumartesi saat 14 de 22 Teşrini 10,30 da rinievvel (Pire ve İskenderiyejye Ait zilât. Romanyanın,başlıer leri ve merkeri ve Cenup: Ar Pa için doğru bilet verilir. Ory Ekspaes ile aktarma yapılır, İsönbul - Berlin seyahati biletleri için husust tenel nerkez 52 ve İstanbul - Varşuva seyahati 44 önat devam eder “Bir ' gece tren, n B SELANIK BANKASI Tarihi te'sisi: 1888 Sermayesi: Tamamen tediye edilmi; 30,0)X03) Franz merkezi idaresi: Istanbul Türkiyedeki şubeleri: Galata, |: Ü Samsun Azana, Mersin Yunanistandaki Şubeleri: Atina, Selanik. Kavala. Her nevi banka müameleleri - Kredi mektupları. Her nevi meskükât'ile hesap küşadı- Çek servisleri kiralık kasalar , Emniyet sandığı müdürlüğünden: İkraz No Merhunat cins ve nev'i Borçlunun ismi 9858 —1 pırlata tektaş yüzük Melika H. 9882 —1 gümüş gemi Ayşe H. 9924 —1 pırlanta madalyon bir altın çalar saaat bir altın saat bir elmaslı bilezik saati bir pırlantalı yüzük bir çift altın bilezik bir pırlantalı kıranvat iğnesi bir elmaslı kalem —— Fatma müzeyyen H. 9930 1 çift roza küpe Süleyman B. 9939 1 rozo sinek iğne Fatma Samiye H. 9949 —1 pırlantalı pandantif bir roza tektaş yüzük bir pırlantalı yüzük bir roza yüzük bir roza yüzük bir kolu elmaslı yüzük bir altın saat altın bilezik Mehmet Niyazi B. 10122 — 2 altın saat Hatice Sabiha H. 10182 —1 roza kuş iğne bir roza yazı iğne bit altın tabaka altı adet bir Jiralık on iki adet lira çeyreği üç yüz otuz beş dirheın gümüş Eatma H. 10196 —1 roza yüzük | pırlanta kıravat iğnesi bir altın saat maa köstek bir altın bilezik saati Fahrettin B. 10214 — Bir roza gerdanlık Fatma Kamer H. 10230 —1 çift karavana küpe bir altın saat Behice H. 10368 —1 roza tektaş yüzük bir roza yüzük bir altın saat — İhsan B. 10373 1 çift pırlantah küpe dört buçuk mıskal inci Emine Mevhibe H. 10441 —1 altın saat maa köstek 7 dirhem Hamdi B. 10445 —1 çift roza çenber küpe Süleyman Sırrı B. 10526 —7 miskal inci Fuat B. 10597 —3 altın saat iki altın köstek 72 dirhem Meyer Ef. 10632 — 2 gümüş ecnebi nişanı Hatice Belkis H. 10638 — 1 pırtantalı akar pantantif Fatma H. 10704 — 2 buçukluk bir zinet altını maa altın kolye — Hilmiye H. 10718 — 1 roza tektaş yüzük Hatice H. 10819 —1 çift pırlanta gül küpe 1 pırlantalı yi Meyer Ef, 10856 —1 çift roza küpe bir pırlanta lokum 1 roza gül yüzük 1 roza tektaş yüzük Fatma — Zahide H. 10857 —1 roza aşraf Kemal B. 10888 — ( pırlantalı pandantif Muammer B. 10939 — 1 altın lonjin saati 1 çift roza yurek köpe — Fatma H. 11104 * 1 roza pandanlif 1 çift roza küpe | yüzük marka | roza yü- zük 1 altın saat 1 altın hurda kolye | altın bilezik Emine H. MİZ7 — | çift pırlanta küpe İsmail Hakkı B. 11128 1 roza kol düğmesi takımı (Altı parça) bir altın kordon 16.5 dirhem Fatma İffet H. 11295 — 1 roza tek taş yüzük Şahser H. 11332 — 1 roza tek taş yüzük bir altın bilezik — Şerife Havva H 11360 —1 roza tek taş yi Hatice Mediha H. 11398 —1 pırlantalı yüzük X Halet H. 11416 — ) çift roza küpe Zekiye H. 11154 — 1 roza bilezik Kamer H. 11460 — 1 pırlanta yüzük Rifkaye H. 11470 - 1 pırlanta bilezik Mustafa Nihat B. 11488 — 14 miskal inci Ahmrt B. 11492 —1 altın bilezik Ziya B. 11541 — 1 roza maşallah 1 roza gül yüzük 1 altın kordon İ altın sikke 1 altın yüzük üç altın saat 116211 elmaalı saat 1 altın kordon 22 dirhem 1 1 bir liralık zinet altını 11653 1 altın saat maa köstek 11737 | çift roza küpe bir roza dal iğne 1 roza tektaş yüzük Ahmet Kemal B. 11743 1 çift roza küpe 2 roza yüzük 2 roza kıravat iğnesi T roza bilezik (parçası kâğıda sarılı) 2 altın saat | altın köstek 13,5 dirhem 4 miskal inci Emin Eda H. Ve4s J roza pantantif 1 röza yüzük | zümrüt yüzük Seniha H. 11746 — 580 dirgem gümüş Feride H. 11875 1 altın saat Şehver H. 11784 — 1 roza markiz yüzük | altın sikke 5 gümüş kaşık M.am Araksi 11802 — 20 miskal inci 1 çift roza küpe | roza yüzük Salih Zeki B. 11820 . 1 pırlanta şatlen Leman H. 11862 —1 roza yü Ali Haydar B. 11913 — 1 pırlanta kabak çiçeği iğne Numan Tahir B. 11988 —1 altın bilezik 6,5 dihem — .ç Lütfiye H. 11991 — 1 çift raza küpe Fikriye H. 11998 2 roza yüzük 1 altın hurda küstek 1 Itin — Seniye H balka 1 altın hurda bilezik 4,5 dirhem 12014 — 1 roza yüzük Behice H. 12015 — 1 roza tek küpe Makbule Gülsüm H 12029 —1 çift pırlantalı kol düğmesi Rıza B. 12039 —1 soza yüzük Behire H. 12045 1 pır'alı gerdanlık altı miskal inci 1 çift —— Fevziye H pırlanıalı küpe tek taş | pırlantalı inci bilezik 1 pırlantaı yüzük ? a'tın saat 2 altın köstek 12072 11 miskal inci Müzeyyen H. 12095 — 1'çift incili küpe, 1 roza yüzük Saniye H, 12125 —1 roza boroş (İpüskülü noksan) Nigâr H 12179 — 2 pırlantahı kıravat 8 altın bilezik —— Mustafa B. 12185 1 pırlantalı pandantif Hırant Muratyan Ef. 12477 — 1 incili ortası pırlantalı bilezik Maide H, 12663 —1 pırlantalı arma iğen (bir taş noksan) Fahri B. 12819 —1 çift küpe Suat H 12912 —1 pırlanta akar pandantif, iki pırlanta bilezik, 1 çift pırlanta tektaş küpe, 2 pırlantalı yüzük. — Efdaleddin B. 12912 —1 roza hurda kuşlu iğne (bir taşı noksan) üç yoza düğme, bir roza tektaş kıraval iğnesi, 1 pırlantalı zinet altını Nureddin Hüsnü B. 12979 —1 çift pırlanta küpe Çortaları çerçeve) 1 pırlantalı yüzük (bir taş noksan) Arif B. 13088 13090 43108 13148 13173 13182 13200 13119 13249 13257 13267 13295 13340 13359 13435 13479 13497 13528 13568 13598 13624 13637 13549 13651 13661 13713 13722 13723 13727 13797 13799 13835 13841 13847 15934 13954 13979 13987 13989 13996 14025 14045 14049 14129 14135 14139 14171 1174 14214 14295 14312 14331 14372 14411 14419 14429 14430 14437 14443 14447 14479 14486 14s10 14511 14513 14522 14528 14549 14554 14565 14594 a4614 14626 1 roza yazı iğne iki çift rozâ küpe, iki roza yüzük, iki altın saat, bir altın kordon, bir altın fiyango, iki altın kol düğ- mesi takımı, üç altın sikke. Seher H. İki altın. madalyon Ayşe Mediha H. 1 altın bilezik 7,5 dirhem Hüseyin B. 1 Pırlanta tektaş yüzük, bir çift Ypırlantalı küpe, bir pır- lantalı yüzük. 17 miskal inci 1 pırlantalı yüzük, bir roza yüzük Fatma Şahzer H. 1 altın saat Mehmet B. 1 çift pırlanta küpe Halçyan-ef. 1 altın saat maa köstek Nuriye H. 1 altın kordun 49 dirhem Hayriye H. 1 çit pırlantalı küpe ( bir taş noksan)lpırlanta yüzük Ayşe , 1 pırlantal akar pandantif, 1 çift pırlanta tektaş küpe, Kemal B. 1 roza pandantif, | roza gül yüzük, bir roza ağraf * Ayşe H 1 Pırlantalı pandantif altı incili Zehra ,, 1 altın kol saati Muzaffer B. 1 roza yaprak iğne (1 taş noksan) Necip B. 3 pırlantalı yüzük (2 taş yok) Ülviye H. 1 çift pırlantalı küpe Hatice Fitnat ,, 1 altın kol saati — * Ali Haydar B. 1 pırlantalı pandantif Halide Refia H, 2 roza madalyon | pırlantalı yüzük Seniha H. 1 roza gerdanlık Ali B. 1 çift pırlantalı küpe 1 püskülü kâğıda sarılı — Fatma H. 2 roza yüzük Emine Seniha H. 1 incili nazarlık Fatma İhsan H. 1 çift roza küpe 1 elmaslı saat 1 altın burda şadlen 1 gök yakut yüzük 1 elmaslı saat 1 altın mercanlı köstek üç altın sikke Cenap H. 1 çift altın mineli zarf Hatice Şeref H. İ.çift pırlantalı küpe 1 karavana yüzük 1 roza yü Çiki taşı yok) Selma H. çift roza gül güpe 1 altın iğne 1 kümüş tabak Fatmajl, Ratibe H, 1 roza yarım gerdanlık Mehmet B. 1 roza hurda înleuk Emine Ruhiye H. 1 altın kol saati bir altın yüzük Refia H. 2 altın saat iki altın köstek Abdullah B. 1 roza kıravat iğnesi Gehmet Cemil B. 1 pırlantalı yüzük Didar H. 1 roza gül yüzük (bir taş yok) Nigâr H. Emine Ruhsar H. Abdullah Mahir B. Nikogos Ef. 1 çift roza küpe bir altın saat 1 altın mineli saat (minesi bozuk) 1 çift roza küpe 2 altın saat Feride H. 1 çift roza küpe 2 roza yüzük 1 taşı Hatiçe Kevser H. yok 1 elmaslı saat 6 taşı noksan 1 altın yüzük 1 altın bilezik saat 1 pırlantalı agraf 1 çift Ahmet İhsanB. pırlantalı kol düğmesi 1 gök yakut yüzük 1 voza incili agraf (1 taşı yok 1 pırlantalı yüzük Çortası sırça) 1 roza incili kıravat iğnesi 1 roza pandantif Ayşe H. Mustafa Naci B. Mehmet Suphi B. 1 pırlantalı yüzük Ülviye H. 1 bir liralık zinet altını 85 dirhem gümüş —— Saniye H. 1 altın saat Hacer H 2 altın saat 2 allın köstek 13,5 dirhem — Zahir Yusuf Ef. 22 miskal inci Mehmet Cemalettin B. 1 çlft voza küpe 1 pırlantalı maşallah 1 altın saat 1 elmaslı tabaka üç altın köstek 56,5 dirhem Musa Kâzim B. Sekiz miskal inci Süleyman Cafer B. Bir çıft pırlanta küpe bir taşı kâğıda sarılı Ahsen Kemal B. Bir altın saat bir altın köstek bir altın sikke bir altim çânta 25,5 dirhem Mustafa Nuri P Bir incili kolye 2,5 dirhem Safiye H. Bir roza yüzük üç roza iğne iki çift altın küpe üç altın yüzük 930 dirhem gümi Nebiye H. Bir çift roza küpe bir roza yüzi Emine H. Bir roza yüzük ortası yakut (dört taşı yok) —— Rifat B. Bir çift pırlanta gül küpe bir pırlanta tektaş yüzük Nuriye H. Bir pırlantalı madalyon ortası çerçeve —— “Ayşe Sıdıka H Üç gümüş halka bir altın ik bir çift altın küpe Refet B. Bir pırlanta nal kıravat iğnesi bir altın saat Mustafa Nuri B. Bir altın saat Mustafa Nihat B. Bir çift/ roza küpe bir'roza iğne bir roza yüzük Hatice Necibe H. Bir altın kordon 14,5 dirl * — Ayşe Lütfiye H. Bir çift pırlanta tektaş yü Efdalettin B. Bir roza gerdanlık Kamer H. Bir altın madalye 220 dirhem gümüş Osman B. Bir pırlantalı yüzük Jak Ef Bir roza tektaş yüzük Mehmet Muamimer B Sekiz adet altın sikke bir altın top madalyon bir altın bilezik saatı bir altın hurda madalyon bir altın küpe bir altın yüzük bir gümüş ayna Nebihe H. 7 dirhem inci Racih B. Yukarıda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde Emniyet Sandı; dan istikraz eylemiş oldukları mebaliği vadesind. tediye etmemelerine mebni kendilerine alelüsul ihbarname tebliğ edil diği halde gene tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnasi yukarda gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek miktarı âmiri ile icra memuru huzurile 24 teşrini Sandık satış vvel 929 perşembe ve 26 teşrinievvel 929 cumartesi günleri saat İD dan 16 ya kadar Sandık iğindeki camekânda teşhir ve şehri mezkürun 27 inci pazar saat 10 dan 12 ye kadar teşhir ve 28 teşrinievvel 929 pazar- inü saat 14 te Şehremaneti sandal bedesteninde müzayede ile satılacağından talip olanların teşhir günleri Sandık satış âmirliğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyn veya tecdidi muamele etmek isteyen medyunların hitamı müzayededen evvel Sandık idare- sine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. i 1 i i i |

Bu sayıdan diğer sayfalar: