14 Aralık 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16

14 Aralık 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam postası 14 Birinciknun — 1936 DAİ z BEY MN liz Yerli ve Avrupa her türlü ıtriyat. Deposu: Eminönü ıtriyat mağazası Alaturka saz meraklılarına ve zevki selim sahiplerine l Ramazan bayramından itibaren sayın müşterilerimizin ihtiyaçlarını tatmin ve güzel musiki dinleye bilmeleri için İstanbul tarafında bu ihtiyacı gazino muz temin etmiştir Saz — Keman: ALİ CİVİL. Kemençe: PARAŞKO, Kanun ve Çümbüs: HASAN Okuyucular: BEHİCE, RADIFE, SEVIM, MELAHAT. Besteğâr: FEVZİ KAPTAN, HAFIZ AHMET ÇOŞKUNSES, HAFIZ SALİH BALSES. Bu meşhur musikişinas ve hanendelerden mürekkep bir grup ile tam bir ahenk temin edilmiştir. Saz - meraklıları ve zevki selim sahiplerinin bir kere teşrifleriyle hakikati görmeleri kâfidir. Meşru bat rekabet kabul etmiyecek derecede ehvendir Sirkeci istasyon ickili lokantası MÜDÜRİYET Bayram münasebeliyle fevkalâde program MEMLEKETİN EN KIYMETLİI SANATKARLARI BİR ARADA Bestekâr SALAHATTİN. Muça niyeler: MAHMURE ŞENSES, AFİTAN, SUZAN. Ayrca sureti hususiyede Mısırdan gelen muganniye ve rakkaseler BAHİYYE AMİR ve MELİHA SEL. Âme. Seanslarına başlamışlardır. Fiatlar ehvendir al ye kr İÇİN iMDİDEN BİRİKTİR BEYOĞLU BİRAHANESİ Saz heyeti - Keman: Cevdet, Piyano:Feyzi, Kanun: Ahmet Cünbüş: SEKSULIN Mısırlı İbrahim, Kemançe: Sotiri, i Rİ a OKUYUCULAR - Yaşar, Hamit, Solist Mustafa BAYRAMINIZI Ademi DEMİ SEK SONSUZ NEŞELER İÇİNDE GEÇİRİNİZ. Tel: 40227 iktidar, Zİ e >. Xİ gevşekliği, Dermansızlık, Vücut; Dimağın yorgunluğunda pek müessir v. emin bir ilâçtır... Kutusu 20O kuruş BEŞİR KEMAL» MAHMUT CEVA Eczanesi - Sirkeci 9 TRAŞ BIÇAGI BIÇAKLARIN ASIDIR A I numaralı SERT 2 numaralı yu r ei muşak sakallar için yapılmış ve traş Dr olacağmız günleri bıçaklar kene rında gün isimlerile gösterilmiştir. Türkiyede: ÖZ TÜRK ISİMLİVE ÖZ TURK SAHİPLİ BIÇAK YAL NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR HER TÜRKÜN BIÇAĞI OLMA- J LIDIR Kimyager | Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil- | Akay işletmesi Direktörlüğünden , uraum tahlilât, Eminönü Emlâk ve ği a e e Şeker bayramma tesadüf eden birintikânunun 15, 16, 17 ci Sah, Cf samba ve Perşembe günleri Haydarpaşa - Kadıköy - Adalar . Anz1:13” Yalova hatlarında pazar tarifesi tatbik olunacaktır. - (3584) Rev Hanr

Bu sayıdan diğer sayfalar: