9 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

9 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Hakimiyeti Milliye — —— — Teşrinisani 9 b Tarihi teirika N A P O L E O N leti satın alma komis- . . ilanat <ütunu Tercüme eden: RUŞEN KİTAP Yazan: Emil Ludvig — 166 - attırıyor. Napoleon” un kendi olduğu bu son vesika durur ai: İmparator'un arması, nat açmış uçar kartal, mensup iki kontun arması birşey gibi aziz - ehemmiyet verdiği zi bile sayılıp gösterilen gm — ğe ir v VOIGTLAENDER hup mmm şi. ME ne otomatik Büyük bir sürat ve sühuletle idare olunan bu makıne bütün lerin kullanmaları lazım gelen Bir kere Basmakla “BESSA,, hazır olur, kere basmak:a kere basmakta resim işte kolaylık ve sörat Voigtiaender 1,7,7 anas- ü dakik neleri satan bütün mağazalarda bulunur, A ğ 25958 mücehhez hakiki bir Voigiaendeı makina- at mak i

Bu sayıdan diğer sayfalar: