9 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

9 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyet Beniz Mp EFE Fen Yavaş Yavaş İnsan Beyninin | Sırlarını Meydana Çıkarıyor. 1 | a 9 l iğ ir keçinin kan smkeş* ve eN ti ünyanm en esrarlı makinesi i düşünen makiiğdr. Bir âlim Bir tavşanın kan ği ve dim devirleri faaliyeti Kepem, iyi yanı hayret düşünme vukua onda Gene bu merkez civarında il tam ortasında bulunan kısımda verir. gıdası ise iştahtır.. İşte asıl be- Alman gi doğurur. | hareketlerin > İ merkezlerin nasıl tecrübe yapılacak in hakkındaki tetkikat o inberi hararetle devam Şi dir. zaman geçipte kana Bu tecrübenin aksi de Mideye bir d j apmıştır . hamizi karbon si -arboni ciğerler yanal de yerine oksijen konması Tenettüsün başlıca ul da malümdur ki insan i bildirir, Bekçi adeli faaliyet körük inip aha çabuk unun üzerine bekçi için sun'i teneffüsle harekette tabii Birçok fenciler beynin daha yerleri olduğuna Prof. Cannan gösterdiğine tahassüsler daha eskidir, evel döğüşmeğe Bu nokt ait en alt kısmınd. da olarak husul bulmuştur. En yemek biraz yukarısında İnsan Di si irene hisset 8. suya uzandı kat izde merkezlerdir asıl beyne yakın bie göz âsapları bir tarafını idare 10 milyar ka- 4 Ruslar tarafından beynini muayene edilmiş olan meşhur bu maddenin sathmı yüz ka- bulunmaktadır. Beynin hakiki vuku bulan gelecek ufak bir zarar ölüme Bir düşünen

Bu sayıdan diğer sayfalar: