16 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

16 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e 0 HAKİMIYETİ MİLLİYE Gi © Yirminci Asırda Kadın Meselesi, Teyline iam ve > İküsadi > Meselenin Yeni Zam anlardaki Safhaları. Yeni zamanlarda kadın meselesi. e ının iktisadi ve > emsan ara sındaki rabitalar. — pi İni nk Mail el kadın. — Büyük İnk; ti cemiyet, — On ancu asrın mü- çekimi Borjava kalan ys geçen umur mevkii. —Orta Mb kadının mev ki verilen Si ——— 16: 2: 932 Salı, 18,30 Orkestra P- ow suite Caücasienne I. Straus Neu wien Walzer Chaminağe L'heure dü Miystöre marietten. (441/680) 18,45 ilâ 19 15: 21: Gramofon. 22: (1412/213) sgk ma ile şehit t tantana kabul elimize 1— em di senedi resmisi senedi resmi Orta Zamanlar Kadının dahil Mevkii, Senedi resmiyi “Yahir, yetimleri evel emirde Beyler. issaemize erkeklerin Mehmet, is bulunmaları een iskat Hakkı, e resmileri mahsusuna Hakkı şehit sonra, Çümhuriyet lk ce eni nizamnamesi Hâli Tasfiyede il ve Bevle ii Beyin is- olammus ve kabul edile- münhal alınması tayin Beyin Aziz Beyin ve ve- Beyin yerlerine Da- veril- amma m e e it ee İngiltere'de İşsizlere Yarım. A.) —31 mart bulan yardım ka- Ni gı i karat verilmiştir. Taliplerin günü olan 9 air Sonra büyük inkılabı. nisbeten tezaviit var. açık takriben 75,$

Bu sayıdan diğer sayfalar: