10 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

10 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AĞUSTOS 1934 ER ZE ON BEŞİNCİ YIL, No. 4686 Fn Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Hz. 'un oğluna tahtı Prens Otto'nun SOYYET — TÜRK DOSTLUĞU TEZAHÜRLERİ Yüksek beden terbiyesi meclisi reisinin sporcularımıza verdiği ziyafette samimi nutuklar söylendi 7 e İÇ SAYIFALARIMIZDA Yarı siyasi, bir mütercimin ölümü Sefaretimiz erkânı, Kres- tinski, Karahan ve Suriç yoldaşların bulunduğu ha- riciye komiserliğindeki res- Prens'in amcası beyanatta Moskova m me üzere yola çıktılar. / Halkevi takımınm bulunuyor. kaptanı Starostin kaptanı Fikret B. hürmeten yapıldı. Dinamo stadında bir futbol müsabakası. Moskova, 9 (A.A.) — Hariciye komiser Türkiye sefareti sovyet Akşamleyin türk sporcuları - sovyet (Sonu 3. üncü sayıfada) kor sıcaklar Mim 5 Nevyork, 9 (A.A. Mi şasi te belediye protokol bir e sebep li ve. zadır. İova hükümetinde 4 kişi ölmüş- ig müteveffa Kansas Sitide hararet 108, İllinua M. Şuşni 104, 1/2 methüsena ve ii eri 3 “hür alman yerlerde fevkalâde sonra söz alan Prens Staremberg Bugün Dördüncü sayıfamızda Türkofis'in haftalık servisini okuyunuz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: