31 Ocak 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 18

31 Ocak 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

140 UYANIŞ No. 1694 -9 rs aklı az Gön leri Ayı imalâti Dürklerle oynamaktan vaz geçmişler: rel n Oyuncakçi dükânlarında. irili ufaklı sarı ve Barbaros o Hayrettini sinamalarda böyle beyaz ayılar satılır. Bunlar çocukların hoşuna gösteriyorler. , ie 1? 8 gider . Bütün çocuk oyuncakları gibi bunlar da ekseriyetle Nürenbergte yapılır. Resmi- miz bir ayı imalâtını gösteriyor. Eski Romanın kapalı çarşısı. | Ahiren yapılan hafriyat üzerine Trrajan meydanı civarında zahire cikarılmıştır. | Simdiki Roma şehri eski Roma yerindedir. Eski Romadan pekçok şeyler meydana çıkarılmıştır, yeni hafriyat hâlâ bir takım eserleri ortaya koyuyor. 'İrajan sütunu civarında yapılan hafriyat eski Romanın kapalı çarşısını ve bunun kubbeli kısmını zahire koymuştur. Vaktile bu çarşıda sarraflar, bankalar, mekülât ve meşrubat satan mağazalar vardı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: