31 Ocak 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 26

31 Ocak 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İĞ LDİĞ İİİ Dİ DİĞİ DİE İİİ İLİĞİ İRİLİĞİ OPERATOR Dr. MURAT İBRAFIIM (Gülhane kliniği cerrahi Profesörü) Hastalarını (14—18Je kadar Divanyolu Mhmudiye caddesinde eski Hilali Ahmer merkezi binasındaki hususi muayenehanesinde kabul eder. e YATIRIMA ML NİZELELEYELELEDİSEETUSEKESSEUSESKEEIULUSSELSESUDOSUOEULOLILILA OE. pe —eğe ğe ee eğe ae eğe e ee ee e ee e e e ğe ae DOKTOR MEDENİ Li Cumadan ma'da her gün öyleden itibaren saat on altıya kadar babıali caddesindeki 48 ğ <A, : ? i i umrolu muayenehanesinde ve sabahları öyleye kadar burgaz adasındaki sanatoryomunda ; müraceat eden hastalrı kabul ve tedavi eder. 190 i ş p——a—u—a——s-—u.—u—u.—ü-—i—i —g-—ü—ü—u—iü—ü—ui—ü—ü- > Doktor LEON M. TANELYAN Kadiköy Talimhane, Salkım Sokak No. 8 ğ Muayene saatları ı2den 3e kadar i pe — ile —ğğe — eft — fe —iğe— —e- —ie — iğ —eğğe ğe e —oğe of ğe off —ie — fe ie <3i— üie— 58 $is ğe #E— ğe ğe ğe e — e eğ — e m eğe ağ fee ğe ğe — ee e e e RE ER EE ER EE ER EE EE EE Eg RE ERE EE EE GE DİŞ TABİBİ AFFAN VASIF İstanbul Bağçekapu Binbirçeşit mağazası karşısında 20 numarali dairei mahsusa muayene vakitleri: Cumadan mada her gün. 9—12. 13—18

Bu sayıdan diğer sayfalar: