31 Ocak 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 27

31 Ocak 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 6 g s # 8 ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI TURK ANONİM ŞİRKFTİ Sermayesi : 500 ,000 Türk lirası Merkezi: ADAPAZARI o ISTANBUL ŞUBESİ: Veni Postahane karşısı. Telefon: Istanbul — 2049 DİGER ŞUBELERİ: İzmit, Eskişehir, Düzçe, Bolu, Hendek, Bozöyük, Geyve. Muhtelif şehirlerde muhabirleri vardır. Her nev'i banka muamelatı vapar. müsait seraitle tevdiat kabul eder (Je » 9 © 5 Bi .0.00 Rs $ Yeni Türk alfabesini suhulet ve istirahat ile ogrenmek istiyormisınız? Istanbul telsiz telefon merkezi tedrisata başlıyor. Memleketimizin en mükemmel telsiz ahizeleri Beyoglunda No. 370 BEKER SİRKETİNDEDİR Taksit ile arzu ettiyiniz makineleri alabilirsiniz. Her satılan ahıze te'minatlı-dır. Işlemeyen ahızemiz şehir dahilinde her nerede olur ise olsun tamir ve tanzimi için mütehassis izam olunur Müessesemize telefon itmek kafidir. TELEFON: Beyoglu 1472. 1473 ge ...1000000000003) ma OTO WOLF İ ESENGROSSHANDLUNG KCELN Am. RHEİN Berlin -— Dusseldorf — Leipzig - Hamburg j me eee İZ 4 b İz 4 ZATIN LEE

Bu sayıdan diğer sayfalar: