20 Mayıs 1937 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3

20 Mayıs 1937 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iİ) UYANIŞ İİİ SER VETİFÜNUN Y SİYASA x BİLGİ x SAN'AT x GAZETESİ Telefon: 2-1013 (KURULUŞU 1891) Telgraf: İstanbul Uyanış Sahibi ve başyazıcısı : Amed İhsan Tokgöz Yazı işleri genel direkiörü : Halld Fahri Ozansoy p Yıl 47 — Cilt 81/17 Perşembe, 50 Mayın, 1937 Ar 236 Tadı 55 ıncı Sanat Yılı Kutlulanan Büyük Edip Halid Ziya Uşaklıgil

Bu sayıdan diğer sayfalar: