24 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

24 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tugsi»or a ” n a v > » Li tene —— — — Nef s iki tertip Şalgam | green EE nasıl şımartıyoruz ? zerine azıcık yağ Yi dolması | 21 Amanın çiz | Birçek anneler maalesef, neşe, Saadet vermekle adoludan vir yemekt Şalzam dolmasi: şimartmayı birb'rinden ayıramazlar Biz İstanbullular et dek malazında pirinç kullanıyo- Ri. Ra ii izine || , Şumartmak başka, neş'e, san- ederken şunu da söylim! Çocuğun urla olması Jsterii- de ei Rena eğmiş Tari ece verme ğin eyi men unatmayalm Fazla yüz yorsa tenbel tehbel e Jamıyo, ğa ir tutmanı mak isterseniz bir şalgam gok anneler, ma: &. bu iki mek endişesi ile sakın o malıdır, meşgul ima İn Birdenbire, gözleri sy saril slim Başarılai paz” yar ip sini birbirine ar e zerin Güze) banırlanmalır.. Bölü parladı. Adeliydi; eve gelen. elemen urnız. Malzeme: Koyun e Eve BEİ Emiri ei “usluluk boş geçi ir E seni veya mermunlardaı e Ma ic i up, | ber arzu ettigi gey verilir, BİK, okaşanı halin i e eek k için akla gelmi mış bütün kesekâğıtlarını açar. Killik li İsak as», Şalgam, Soğan, Yoğ EE delil lr ei ih ip ONU SI ir ediği 1kl edil mezi 0 an MİN çi avuçlarımın arasına ar, Bağamlirlar fendedebilir okurdu. Bundan altı yedi yil : S4 Aksaray aa Te ni un görünür, di ka nak hevesine kapılmayınız. Çi bilmek © imkânı var. önce de aim ii Bi İstanbul in a v3 si w * dakika geçmez aklına geeh Sy au olduğu için me &en tenbellik eden çocuğunu. kesekliği EE ber Soğanlar rende, | baska bir geyl buteurur Ve ELE Çimene ense mesi biz DUO mluğunu hoş gör- ve orada güze Tam ii ei YENİ DÜNYACA: Di We a zelil de tahammül edilmez bir mah“ çocuk olduğu için, kendini Zor ; meylniz. Aynı zamanda iştaha- e Gm neee Tuz, karabiber katılır, Yükan | iü olur. Zevk; sasdet dermek |, An çe hiç bir kastıya in FES sock yoruluyorsa heki in in eb O ildir, Hele fazlı k için Ss il Dan bulgur 'da ilâve edilir, | değildir. Hele fazlası gocuk İçİn gr, anmadan kendiliğinden (e BÖN Si BN ele Tariş RİN genenin ale İyice yuğuruldukdan sonra | tehlikelidir. rını bon, Hasta m iğndar. ernfi e a z uslu olmalıdır. eminse-| Almanyada ortaya çıkan yeni İk zeltti ve hikâyesini ipkI Cızbız köfte gibi Köf- | kon, eğlence, oyuncak, süsle gi |, i niz me sebebini, hoş” 6 z di kt teler yapılır. martan anneler birer egoist, PU” Gi Saka DirfeihE hi Sika m otlği gp SALİ len EL Bang, kayu iş oKtoru Şalgam partnak İ sayılmalıdır. İ Çook kendi yaşındaki çocuk ayı henüz bu- ra giyilmek üzere yapılan bu el, Üçüncü müsveddeyi okuduğu İ oliğindi el GE a Yarimi tarla dösüp kalkmalı, gülüp oy Mınamış olmasında arayınız. O Se teni büyük noktaları be- eaman hikâyenin gazeteye yol) Amerikan Tın Birliği, 84 ya- 42 haşlanır, acı suyn süzü-| gazla okşayıp, yüz vermek de ç aldır. Annelerin çoğunun ma yarı oyun. yarı Iş yerine ge yaz olan kahve rengi bir kumaş b hale geldiğine kanaat şında olmasına rağınen doktor Tür. İki dilim galgamın ara | pedkamlike Gorkem sika, döyündüğünün mksine, çocuğun gebilecek bir faliyet sahası ya tan yapılmıstır. getirdi, Keyiti, keyifli giyinip, luğu hi Mi sürdüğü vazifeleri pi ir ta- lr edineceği ter. Tatmaya çalışınız. Belli saatler) Görünen eteklik bedene tama yek doğru yola çıktı. munt bir o şekilde başar- vel Köfte konur. Bir ta- İ ini o anda onu okşamaktan çe a ek alm EEE can ediyorel. 6 azı Kabi ler, kaba de yaşına uyrun ve yormayan miyle yapışık durmaktadır ve üç Bu önemli günün tarihin) bi kalmasa taki bı b ve dümekti. Bundan Taşla, saba tavırlara retmen - iie, bi iş görmesine, sonra dinlen. katır. (AP. Foto servisi) kenar kaydetmeyi de ihmal el iri eek bel Mâve edi üstüne düşmekle ür Çoruk a kendi lacak mek ve eğlenmek üzere serbest | —— medi... bir ri Eto ale e mn yoğurt, Kek yaparsınız. Onu yağmurdan lerle birlikde yaşamakla toplu- çe O; ama; ehemmi-İ EV İÇİNDE ** EE ras ân etmiştir külür. Sarmısakdan boğa: güneşten. arkadaş yakalar tuk hayatına hazırlanır ve elı- yek veriniz. İş w sira Ne e ei si e alm vanlar ar azıcık #Ar-İ gan, yani her zgârdan Şir. Okul, çocuk için şertler. Gür birer dei ni zi Yaşı mirlmiğ Wi ii e ““pını kazRnan Hall, ği e Gi #lrgemeye kalkışırsınız haya Toplu oyun, arkadaşlık, bere. İçip ağır seyilabilerek işlerin Çay nelere ya KR ei yıldanberi ir KE LE abe Mini b 8 - 15 yaşlar arasın mevzuumuzun m damda oldu e aç ŞE slm lunan Mount Vemonda doktor EE beni ik yemek- İ insan onur. Höclizün' sikasinın “İn kei FR in gikuşunieau nuz gili > MER taya JK Ödevini yerine getirmekte Şir. fakat çeşidi azdır. Gori gicuğumuzu gımartınmmanını ei bi. yarar: sag dir. Tedavi ettiği binlerce bas bası arasıra hoş bir değişik karaca, İt kendisine Dr. An: , lik yerine geçer. i i kizimel hikâye okunurken, gazyişçir. 84 yaşında ol s Pek kolay pişiriliyor! İİ Cay yalnız nefis Bir a elem m biri Önce BALAT ağmen Dr. Hall hâlâ dinçtir Bir kuzu elğeri. in ai İİ öçki değildir, bir çok | dı. Kızardı; sonra Si EM TİME 1 doğranır. et suyumun içind lere yüzünde Krgaririmzm a Yenin kaynatarak pil irili, İsi ei bessüm belirdi. Beliz Sn al ci imei ba kaşığı unbir kaç kasık yecek gibi oldu, Ama, PA EE İgdaş Haftada bir kaç defa, yatma y yaya olürak veya at- Mk e ve ezilir, du, vaz: b. eri dan bir ant önce, hafif bir in. aalonun atşe 5 yesk yerlere gidip hastaları katılır. Un kokusu geçinceye Gay suyu ile görlerinize banyo Mera e kam , 2 olurmu bretedi, EK ederdi. Hatikabisai E e m | yaparsanız, gözlerinizde bir ma GR ON br © nakli vasıtası bulamadığı için ONAYA dez > HE ze yol yürüdükten gözleriniz : ai e hatlık duyarsınız. Kin m1. Ark özleriniz dinl tartma, "arman a basa 1 ziyaret etmişti. dağlık mıntıkalarda 2d) İyi a gönde gelen, ye 5 Z ie ken ktorluk ödevini yerine ge- Ağrısız doğum e İM “AKL lp pe Geviz BAKER en ii O ii nasıl yapılıyor nı çaya batırıp göz “Ö* enimiz emen en er © ik mahsulü veriliyordu. Mese. ham la lerinizin üzerine koyar, sirt üs et i, bir doğum için şu kadar B.C. radyosunda saat 18, ö vi &ifo patates. bir zatürrle tedas! kika yatarsınız, gözle- | ** Vi Türkçe konuşmalar yapılmakta on da ! li) eker yi rinizde en ufak bir yorgunluk! genç ensar, lküyesinn "in GR g ii ri iz K j e i r. Andy, bir nl ola. Mi eki pazar günü ka- izi kalmaz, Kirpikleriniz! koru ücreti Ne bir m e Nİ rr izi ik, S bu KONU En imuş. göz kapaklarınızın vakit. şaşırdı. zam Kaim ie e mir eee ul v w ikiz "İngilterede tatbik ol siz bozulmasmı önlemiş olursu- edemedi. Kalbi heyecanla Çarpı, |... mueyenehânesinde YE" i yor; bir takım faraziyeler Y ; in ağrısız yeni bir çocuk ği nuz. halde hikâyesini tip kalkıyordu, ayrıca bir Ika- usulü anlulslacaktır. Kullanılmış çay yapraklarını tütüyordu. Heri * & biriktirip. Del) ndeğrir Si beğenmiş, mr m im ERİ el a ai ken üzerine — serperseniz hem Ediyorlar an : Telin Mile Ye meram Karı koca operada bir oem İtoz kalkmasına mâni ohirsu. içi m nie ya EE De ody e e mar Sade Sie e rez gidi bir güzelik | guz. hem de halının tüyler a, masını yeri rlardı. jet, edenler y ii e orkesirada sakal ür saklayan bir elbise istiyor musunuz? İşte sol | AM Oh! Önünde aydınlık bir 18. har ederek şunları söylemekte klamı gösterip: t a, model, Kor- |” Çay sunu ile silinen tahtanın dikbâl belirmişti. Bu lr dirler: «Dr. An: danışma» ü saj alelâe bir ee Yaka bildiğimiz dev- “ Ke titreyen parmakları dan burada hiç bir iş görülme; — bak, bak der, Viktor Hü. - tapkı kahve telvesinde in “b Ep. e yakalardan, yalnız öne doğru İszlaca açık- zarfı açtı. Beş on satırdan Halledilmesi icap eden herhaü& E. r. Bütün yeniliği Ge Kısmında: Bu sol yan | 20 El - Tepkleri ai az olan mektubu okudukça gl bir mesele İç hakkak gü Olamaz karıcığım, Viktor Yan İsolek ve donuk görünmekten Mo al le ie iel iy Fa gi e ren rl ri neş'esi kaçtı. En so rette kendisine başvurulur.» urtulur, Kadın İekrar baktıktan sonra cep kapağı gibi geriye bükülüyar. Sağ cep ka- uklarında sohuk bir) Dr. Andy. çok bei Kiraz edi Çay suyunda kaynatılan dan » em ei koltuğa at e irsiyette, Okismen ds Pağı ortada, solun üstünde kalıyor. o Sağdaki | eller tatlı bir krem tenk &lır. am bir ha; sürme © Amma in görmtiyor- modell de moda mecmuası şöyle tarif ediyor: |; N mim - 5 & * Jar. Mektupta gunlar yazılı âdi: nda eramaktadır. Nite- a DE salonlarını kadar her | Çayın saçların güzelleşmesi. lum; ii ke Yazan ve toplayan E. ei. ardan yaz başına kadar gi İne yardımı olur. LR Hik kâyelerimden o hemi da ölmüştü. Dr. Andynin saçlarınızı su yeri ısla Bi is LE e dol N. Al a 1 ayla Li e isi Daha iyile gi a rd ikisi de dok. Gi üçük kol kapaklarının ei ipekle kareler işlenmiştir. tabilirsiniz, — hem de benim öz me- ei ki ri mi birdenbire fırladı, nefret ettikleri tu adamı 1 İnne ii Mü bir halda bacın saplı mn ka- çerle, lobut gi Ella kır. rifleri aa başına Ha | dilile silmeğe koyuldu ım a dikti. Kehanette bu n ww e sil deşin şunun! insani | reket ediyor! Çingene a a nda Ens mahsı ir şey gelmişi Mesiyi öldürdü! bütün öfkelerile, yeniden saldı yere iy ki Gamurlar arar a arabalarına götürmüşler, yu bedduayı okudu; ir ale sinsi bir ifade Öfkeden beyinleri dönen çin. irıyorlardı. içinde yatan yaralılar, ötekilere &iler. Karılarının Jarını umar EE ll KİR Tari Zoltan, bir gün gele tağa tırmandı. UTUSUN Hpeler, kurt sürüsü gibi, müs. Genim, Di kırbacı sa © ani onlari kışkırtıyor serme een en Ea Dia Tap içiriyorlardı. Karı koca İki cek, senden daha yi daha | diye tavanda asılı duran kırmızı bl Çeribaşıya hücum ettiler, vurdu; kırbacın sırımları, hü. çin mış © çingene de, Janesiyi, düştüğü kuvvetN bir hayvan, seni didik| biberlerden birkaç sam: ere yıkmağa uğraştılar. o İcum Kemeri im Carl HE sazla gunu Bİ i ii kere yerden kaldırıp Lilanım arabası di n a etlerini EW nr) vaz üni kia başladı, , alelacele, o Paprikayı iz şerhe yarıyor, kanlar te) Murdar özünü oy, alça- EK kal na götürdüler, /3e kn in, kemikleri çağırır mısın asla. iin aldı, Lilanın arabası el bu çehreler can acwsile Ein! — Kalkın... Mendebar herif. | “Tek gözlü, sabırsızlıkla KIş.'ni e inaazim El) - md Kai ERİ görülecek bir ği koştu. Köylüler, bir yer. birli rdu. © — Barsaklarını di Teri Çabuk| neyen ve tepinen atının yanına, nin atışları doruncaya kadi ii e? ko? Kazara bir biçak yemek okan, bir elinde kırbacı, öte! — Vur! Dahz izi Geni Daha) Pivzca, onun yanına yaklağtı,! sendeleye sendeleye giti, Güç scı çekeceksin, sonra O, 2 b iğ esinin, sevişme Ykusile açıldılar. Ea ie, çılgın gibi döyü, Aş rakıya, budala! yaltakla, yi İlükle bindi, biüâ çıplak duran kali rça parça edecek. Bul vevklerine edilmek üzere, sa ada davranıp i yi nasihatleri — Ne m o e m yerden kaldırıp eğe sözleri unutma... Habis çakal! | Ksanpaya her gün verilen 622. Şi ti, hüci las kendi kanısı Ksanpa seri değil de Zoltanın kendi rum! Ne El e ein T Ny, bıçağını henüz ha nın da bulunduğu bir alay çin. sl tatbik ediyor gibi idi, Saldı) Zoltan, böbürlenmek m Âmirane bir tavırla bir aşağı eapsarı kesildi. Bu korkunç söz dik lk, kaldırmıştı ki, göbeğinin gene karısı, eee takıları ki yavaş yuvaş zânfa dü. fakat helsizliği gösteriş yapma bir yukarı a: ka ler, galebesinin zevkini berbad kalktı, Bare mlarile kapı hip ça doğru savrulan kahpece Be sürü çocuk ve köpekle bera şiyo:lardı. Çeribaşı bu Er sma meaniydi, JJanlara sövüp, saymağa, acele ediyordu. Çünkü, gayri ihtiyar! doğru yi “ö Ne ile, inliyerek yere yu e ün Kalabalda katı vi add dayı tekrar ele Cevap olarak elini uzattı, kı-| etmeleri için emir vermeğe bas zsann kehanetlerine inanı| — Ban: İLAN Karı? Gel bura. m e için bu halden istifade e 2ın sırtındaki gömleği çekip «)- Jadi. m. Bunların gerçekleştiğine | yat diye elin baar bir biçak opırldadı. Emi Firar Zoltanm kolun: İdi, onu çırılçıplak bırakta... Bon' Lllanın arabasının yanından çok defa gehit olmuştu wallı Ksanpa, bu sesi işitir başka ie ii sırtına isabet, e ln doğruldu. Ban ra, bu gömleği lime lime doğra geçtiti vi İZ falcı ka-| Zoltan, arabasına döndükten) işitmez benzi atarak, itant etti. | ikkat et, aslanım! diye tt; Üçüncü bir bıçak ta yanağı çinde idi, Fakat son kalan &sl dı, er nı hâlâ akan kan dın, eşikte i. Zoltan, za- sonra, Pivzcanım yardımlie ya-| Arabanın basamaklarını güçlül AŞIYI koz etti. İn deldi lerin suratına kamçısını ve Jar ,fer sari alçi sd kırbacını tağına uzandı. Çingene kızı, o. /le çıklı. Daha kapırın eşiğine an eğildi, yüzünü bu bilecek kadar kuvvete mi #ebvet dolu gözlerile|ona da Em Kırbacın m ha şarap getirip içindi. Sonra; | varır varmaz, kocasının indir« tek gözüne sap) Zoltan di testle en am Kaltbrd. Fakat, çingenelar gtce di le | raşturuyordu. Fakpt kendi ka sahipti, a baktı: İrmlan, ihtiyar çingene Kursi ona doğru eğilei, bir dişi kurt aiği bir yumrukla. boylu boyun pr kürü Eli bir kuv o Dimdik durdu, âmirane bir) — Dur, alanım, ca bir , başı araba ben atleyimi dedi. Zsuzsa, can acısiyle inledi, daklarına bastırdı. “Tek gisi, san tahtasına çarptı. vet kaynağı dili b övüşüyord hadeki han) — Haydi bekalım, murdar ho) Eonra, Gerihaşının yaralarmı)fakat hüzün dol — bakrşlanı-) dam ateşli kollarile sarılacağı & (Arkası Var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: