24 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

24 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEMLEKET HABERLERİ ŞUBAT - 1950 . CUMA yer yer baskısını arttırdı Türlü bahanelerle vatandaşlar üzerinde tazyike > iktidar partisinin hareketi aczin ve çaresizliğin bi, ifadesi olarak kendini göstermektedir da da İSTANBUL makam vekili, 2 darma komutanı tir. bu Serbest saat . ça Paso dubleler (PL) bir çocuğa pane bi zliği (PL) korosu konseri .den istifalar li a nn hücum etti un hamam devam ediyor semaisi Gelir vergisi saat Dinleyici istekleri Konuşm üzini (Pİ) D.P. İl kurulu başkanı Z Arltim 4) Ne ah 7 ana ey 8) Taksl beraat elti Rİ Ki (PL) ans müziği (PL) Habeler Dans müziği (PL) * ANKARA RADYOSU 131 Hafif Uvertürler (PL) 745 Haberler : 8.00 Şarkılar (PI,) 8.15 e e salon tras (PH Sabah müzikleri (PI,) Şarkılaı Piano ile caz (PI) Haberler Geçmişte m Türe m PU) a) Da Si saat Müzik (PL) ma: O (Türkiyede ipi Plânı) Müzik (PL y5 Konu: LLM, iğ alk Müzik Haberler İcatlar, Keşifler: Hırsızlara aman vermiyen yeni bir âlet yapıldı Kurucaşilede yangın ve pa- piyesini canlı ol- Bu keşif golf oyunu da, sevindirebilir, Altın hediyeli Bulmaca müsabakası Şimdiye kadar gönderilmiş veya ay başına kadar gönderi- lecek olan bulmacaları doğru halledenler arasında kur'a çekilerek; 4ten ile kadarbirer 1lden 3le Di yarımşar altın 31 den 50 ye kadar birer çeyrek erilecektir. 30 Kl nanği ira gina Ge gi cularımız bu son müddetten faydalanmayı Ihmal etmemeli” dir. Çünkü bu altın hediyelerimizden birinin talihlisi olmasi herkes için dalma mümkündür, kkk Hikâya müsabakası Jürl heyetimizin ayırdığı in e i Şubattan itibaren başladık. Ayni zaman okuyucularımızın beğendikleri hikâyelere ei bakaya girmelerini sağlıyacak kuponları da El arihten 1 ilibaren bizimel say famıza koyuyoruz. Okuyucuları vali verdikleri oylarla de- recelendirilecek olan hikâyele, Birinciye 100 Jira İkinciye Üçüncüye verilere a e alamı e fakat neşredilen her hi Ai ra telit hal ii mezeli Hikâye derecele- rini e meni tayla <3 Yi arasında dü kur'a çekilerek onlara da ayrı Birinciye İkinciye Ügüncüy. 15 lira 10 uncuya kadar 7 şer buçuk lira hediye edilecektir. Bu seçime iştirak edecek okuyucularımı- zın 1 şubattan ftibaren 1 sayfamıza koymağa rini hikâye müsabakası kuponlarını 1 den 30 numaraya kada) hikâyeler KE beğenip birinci, ikinci ve üçüne ala” Tak derecelendirerekle Pusulal EE birlikte bize gön- Graz Ri lr BY müteaddit Ee zi Oylar 30 W iköyenin arı ER e Lt çk 41 ve kur'amın çekileceği ta zih ayrıca ilân edilecekti SİZE NASIL GELİRSE: aranıyor ciler ve.. Teke! tamamlandı Telefon; 1 kısmı L YANIM çe Esi Yazan; Georges Feydeau Türkçesi: Mahi Yesari Teleti 10409 Altın fiatları ayesurabess SESE SPA a" r » v Li » , k c * k » r #saosns s.a #ussmse saseness #enoctren>

Bu sayıdan diğer sayfalar: