26 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3

26 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

83 - SONTELGE K — 26 Şubat 1938 A ——— ——— <a ee |a mı|Balkan Antantı ihtiyaç-| Veni yapı ' « 'tan doğmuş kuvvetli Ve yeller . | Yetim ve varislerine veri- n ve | bir sulh mesnedidir len maaşların vergileri marlamnan” e| aati bi öi z n "şetamr| Bu suretle Balkanlılar karışık yeçcak v Ü - 2 | nasıl şeSilecek ) de tecrübel dünyada bir huzur nümunesi Maliye Vekâleti dün Defterdar-| eu 'tir genç bi mağaza veya bir| teşkil etmiştir lığa mühim bir emir göndererek1_ ö Mehinzliye aüi BE geee bunu bildirdi tatbikini kolay | Komanya listelerine pul General Metaksas'ın Münir İ cevabı . . Açık muhabere işciye ihtiyaç vardır | | | î 16 ve 18 yaşlarında 4 | İ Yeni Zirai ftabrisalarımız (Pulluk) ve (Sun't gübre) :© fabrikaları kurulması — Fo motcsiktetieri ve plâka resmi a telgraf ve telefon ge kararlaştırı!dı AA » Tik pulluk fabrikamız senede :- vüir 500000 pulluk imâl edecek bun- “»'eizn * lar köylüye çok ucuza verilecek <7 mişt: e b ü k y L Haai yi aei Bi DELİ GÖNLÜM NUSRET s'î.?.îl COŞKUN EDEBİ ROMAN54

Bu sayıdan diğer sayfalar: