Son Telgraf Gazetesi Arşivi

Son Telgraf, Türkiye'de cumhuriyetin ilanı sonrasında İstanbul'da yayımlanan politik haber gazetesi.

Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Hüseyin Avni, Sadri Ertem ve Suphi Nuri İleri tarafından 14 Haziran 1924 tarihinde yayımlanmaya başladı. Başyazarı ise Sadri Ertem'di. Çıkan ilk sayısında amacını Türklük, Cumhuriyet ve yenilik değerlerini ve çabalarını savunmak olarak belirledi.[1] Tek parti yönetimine muhalif bir tavır sergilediğinden Şeyh Said İsyanı sonrasında İsmet Paşa tarafından çıkarılan ve TCF gibi partilerin de kapatılmasının yolunu açan Takrir-i Sükûn Kanunu gereğince kapatıldı. Ethem İzzet Benice'nin sahibi ve başyazarı olduğu gazete 1937 yılında tekrar çıkmaya başlayarak genellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin yarı meşru bir yayın organı olarak devam etti. 1950'li yıllarda ise kapandı.

Orijinal kaynak: Son Telgraf. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.