20 Eylül 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

20 Eylül 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tisan v . z LU 5 | > | iü 50.000 Macar anavatan topraklarına iltica etti Almanya'ya iltica eden Südetler 10.000 i buldu Gönüllü müfrezeler harekete hazırlanıyor Çek hükümeti fevkalâde tedbirler aldı DIŞ POLİTİKA Çekoslovakya meseleleri nasıl halledilecek? ugoslâv Çekoslovakya'daki Macar ekalliyetleri de mukadderafına hâkim olmak istiyor ! üzerine şehrin muh- halk bi- İtalyan Başvekili bugün bir nutuk daha söyliyecek - Belçika, arazisinden po: kimseyi geçirmiyor Macar başvekilinin teşekkürü şey geçmek Macar basınının tefsirleri ekalliyeti de ratına hakim olmak Macaristan'ın resmi Hükümet sükünet tavsiye ediyor Macar partisi reisi mevkuf! Alman memurlar tazyik Avrupa. krizi karşısında Arjantin'de heyecan var ! Harekete geçmek lâzım! Polonya'lıların da fikri bu: Çekoslovakya'daki Leh ekalliyeti mukadderatlarına hâkim olmalı Çek hükümetinin tethiş Musolini'nin nulku etrafında fefsirler Fransız gazeteleri Plebisitler kelimesi üzerinde büyük dikkatle duruyorlar Japonya'ya karşı zecri fedbir mi? Paris'te grevler Liberte gazetesi şöyle diyor £ Südet almanları Bulgaristan Orta Elçisi

Bu sayıdan diğer sayfalar: