18 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 > Vİ Ais zv ; gen le 7 a Kr 17 Telinivei el 19: 50 K 0 oi aY ı EmİĞ bei en 1 k e âk i Hira tr es pe I ei | m a 00 Merh arar o 1 l m MV Mn ve ilâ m e» ki tın ci a e Istai il ın, £ m ven EŞ nı vi anal EN — VE ke e Bü: a Feri nüşte ve nev'i münaka “e e yeti 9 rrer yükd riköy bi milâ vil ı ee k nak at ve V , 11 5m b y birinci al ii a ei kon klişatı müesse: ; um. 4 9, ay tk an sin eşimiz vlan kapal mn t akı ( a EN ie e mah şartı ik 0 il saa ig artı Müzave inn ya 2D sike 5,5 me AE em ir bedeli kaz p aral Giri ban; ayal bi , ASİ yüz we ya vi stinden BünL ie p > ren 700 2 pe R ar " r yo ire |, Sinci otu: ni 7, ize mn © rak üzel muka iple 148 ehnin pi önd balk: odai r k i ka © Sl bele lari > bilindi 8 mil m de ay mer d LP Tui ve Le canta, temin üzere eği a yi dozd dl medi u ü fak bir aieya ii ei Bire eşer Xi yen azm ar. atlarile e ae / ib Gn kuru 3 rlü Gi ar birer lor ük eri a eğri ala v tan Pr se e 1 2 re sin ve gü şın balk: rte ik k utfak yek eko; bul Yi | 3 ek vi vie ağ n mahal z. ik e üç — Miz üz a ar münak a 4 Em 1 he 2 “ Medi eni; eni : ( > Fer ü Dİ Tr E ji ya farlamı ps çini iki yali rel ini m ve hami 40 2154 kide ve ala a 1 bir 6 Eur m pm mi di iki i ko Mü mİ m ven sarı yirmi iile saat Pİ ep e mebi 14 rirâ > ğe vi katında ei va ve ark ve pri — m : Barn 5 z dale mesir 1 Ee nda lükl ön ve üstündi üç çi e” ir hale katin işti Imak Dul endi şta Şe ekin Üre > 239 adi - ! A beni ep iile EN — Bean me rak etmek mİ e imi | yşe t ni k or odal rsa hlk vi eli a üraei el ten tmek hal min azı ede il, G5 Mr ! Şa nın ka orid. ve ları Üz e İh al diki * saatleri mii lâ bii ka sokağ m Si uh zi otuz pıcı idor dai ve erind halesi eni in , ri. inat mu irinei tınd ağındı ahali Sipahi am- | 760 ye, Mi iki dair. antı releri ez yi m için E Yİ k sy gi enis Li n 31 Gftehi hiss esini ki “© in 'K ında eyi e Find 430 azası bakı ri ve katnd SARİ idir 5 5 A T MİM Akk az e s2 e a Tai ii Be umlaı ile yil a a İmünesi e in yi eyetimi i gü aşti İ 1 amı öl 12 W ia , di D pipe in o e sperm Eğe Şartname is ye iz api 1 e neli “ Ma ola im . Mİ erunu lar e Hadi içmesi heme ez şluk ye e dardı İm z i 900 is Di krş a 85 rar ilmini ithat si. rene aa üzre he! ye öm 5 zl aliyi “5 İva - i in e h “5 çak k diğe eğ nda esind e Be Ali Rı men 1 ti mi e nü biri bii ağındı 1başı akiye bap ıymeti 376 ve atta rleri EİD eski e P. eyle d enatl od için dı a gi irinci lsd gi zl çi eti 2 M 29 4 ve Sep 1 Fatal yan ii Hari eri. atlarile e vx teri i e bir edit ya Ayni inik : ie De bah 2 . ölem ze 7 26 dip a Sez heyeti 0 2 meri 191 da 2 za bir No. e m H . - esi pe çeyi ia, A öze e z kiri mez imleri 1907 ar ve 3 zira al mu iie anım! | > ze Der pe * vi: Ts: Lee — — örli K p h 77 arsa sofi tfak k lar za SE e — harici Ib 1 iki b p e da. 07 er nacak Yt anlıca aneni lira nın 7 a İh gl * a 1 ai Ge — kimde re methal EE liler asar e yz ira er lr vi N hk ü min Anı and. erk. amaı ve le kada ge bal si ei in k İL m e dü <i uh- 3 1. z k um), a e mi, yet 8 a rini ire ü in ü Rİ > Gi e 2 all , 545 çede peta iki ve isi Ke elendi Cafer E İz ie yp ea > ay a L Ka de me e a j 390 ir di , » pe rde i i ü “ 4 Be ahır 1k ie kat diğerleri a da b en . bala e görme 800 22 kıydı Da ii ömür ka yi Hü ik EN kur arşı tta eri — e i uk zarfla » alar, natleriyle 21 m eti mah. ık ak yık N sni, E si ge a > ni oda ab m fiyi »biye al m yin ı EE muha alli oda balâ ane o. ye H. 2” 4 H F: u havi 0 1 şap RİN 1. — lan akid mer e 0 “si ü vr ace Ay pi anane ii 1440 -füzkü ari ç 122 k rn eli bii ebni 4 zir irinci * üzerinde | senii rf meli Sabih in gs Tp si pair. — el ve ayi e Ersan ded ie ni 280 srsa- n Mi mut kârgir 74n Hasa kısım a H. Gabe Ti j pri martesi rükmediğin mete Nu. | aalkd ül meyen, ira ; devir a ir 2 katta, Mi rafetti Sola göreiliii ae yele : e e çyiğ. ör pa avi 1 1 a ralı ğın ali tt İlini lal eğ Findik diğ yı biri şlık ze cedit esin ti 84 PA Ball ei Mey ii la ve Eger Mr va pini ve lee H ) i 5 3913 AN vel e o ei er sisi ii n yle İm ei os 260 si lin m “e adiye di i Bali sp itte . zir a , Pi kle gk Ea .— pay bilen mi yi mizde San 20 2 meki zn salli muh Ba ke dükk i MİR ei erer vk Perri için iç 2689 Ü ersen > eğ yg barile mai ; . - von — em ayran re 0 ke hcl. Ta ei mi agar meli kârgir sam sandık “e la ağında e EE H li LE ie e iL 2 ee ir hanet lira ann sr ei erse eski 42 44 aminn la : bi e ni helâ amele atik ii .. ve kârgi bir er bir üç yüz vr mül haller Be rla ya yona e emi ve itti ringi m i ailesi is vi 7 bi gir ü anti şahı kat LO yler. t dal ol Asli eli lin El. a isalin. kili sofi to ir ğa v mi i e iç katta | miş bi iri ali iğ idi isme <p it a miş se f bir meta Gür ba taşı dör vü ii yda EE mahkemesi klor e eye 2 sahile ii o Hasarlı il z ii ti ig ) v i ey Kl sim e ka Mn S6: yirmi i ha ve U bir ir eşle bir > Li üştegil ül laçda e pe z ki ii ili ri 1 yele an yüz elan nr kir b ie amda basan kağ KA “580 B amini otuz i Mi a ir iler e İE resin apar tada valiye sat ağind ytinlik neli a B Dayağı Fani A mi akn m? ER vi p me indi ) Si bin bii ede a aH yşe iss. ah il pievv mal Miha 7 5 mil bi 9, ahal ii 42, Han Feriki ayrün Şazi e iti çeyi ydi lann vel alk Ky iç er oda dört o. 11,13 lesind diz iki n sp Mi Mv ri 3 Mü e il iddi: ye mr veril ilâsna diz netlik birer oda af al , 15, 1 eH Beyza l ba a ei Yi ici ka Meb klar b len ka hb ii da re ik a linde. Tİ de H. a gelme mi veni 76 İrem ime Nurk Dy er EE vi r pese k Lİ ir ile i u i bah ak bir oda -ağr 6 sokağında aki as Be emeği dak şi e dike isi 350 are ri — iğ — Gi alara 3 ai sir amil am riee e te e ei an gi alm ya abii dai 1644 Narkmd yir. me e o bir bağır Bi leri e ie ii Erem — Gali iki ME > katlı T 3 i 3 ln o di sein ğ teşk o elma girer v4 meler. ii Keşan seyi m asa ME — 2 ar , Ja si eki: : Pali we ei ğ esi : n ) skağa ni Hayrü e vi sinai mai 3 nl eket ye ie Ni «— e münker Kar mz mi “120 sira “ yüz a kapri em Şa hisse ii başi pe in mall, zayt mesi mes) 51 m Ho. |i yzade me biss “ie ra e — ak malz va razi almak mallar üz iğ s'uliye 00 alar, lira 1 ve 20 sol ust esi, ak 2 uçuk mış , 30 Besi Hadi iye, tesi mari gesi rindi be ö 07 Me e 4 iz ven ak kattı arşm yeni inde limüi Müft İs a tile ede ee 20 M li m zira ğında paşa Mih oda üzre İ a bi ars 36 erim inna ehi gisi a ml eki ie Kak pe adla iye zl e - e Yı havi “e ise ne dört üzeri Tu tep s Beyli r, Li ei z ni i sap li Kaldir Zi beş kane k a and tayimenn bir çati ire bari bir oda > re er. hen El b ifida ve ekle yacd iye kople ri » altında içte ei iri virep seli sml i— ez gi . lk ö kâgir Ri lm gö: in Babel in yeni iki “e diğe > ei dei m bulun acakları Yı bir me o.h erağı ağ amm N Te sila vi'l iki h ei dilece mi ey olr madık 'u ir kat Sİ a ii gülsü | otu eren a wi edi mulfi üç Giceğin tldii ip” cu id Yacaki kça kul kard minl EN üç di © sökeğ cananı sün H na > 2 edeli za s5 in a ü meki gi mr enayi nema tani — em ja ğında nden diye EL i anl . eli i e m. ie bo idi bila ıları oda günü 0 beşi b zala: me ; alli bire a tik i i 950 mü: ge b müşt in rala rçlu omaları sale ” beni saat di ten rek i randı vkai inin vlek ku 6 al N esi ödd addi eril yed ri N kef ları Me vey l N en aşağ ih da 3 E kaymet i b le ilin lâyık Agiri m Piza sl kefil mü bilme ve vak pe İpar Sı m e gönen ke eni slm ii pr w iz iz merind eca izi pine kan ağa ei arta in kâle ha kal e her en ot amak BR bi müşt *B ye da ini va "ld ame gö ie pe meni ml ma e a 14 gün uz bir üzel eri bedeli id it > adar iş oldi cumartı ne k mediği arrü, hiza ğ ve ve e içi e dağ lân olu 17 vi eli 5 a Lİ ie zl pi tüh sandık uğund esi arar iğinden | Vaz Em a 0. er Saf mma kılı talipli azılı bi i m in pe a > Spine yü ven ir | > in. i N z in vcil As ıl : , mirc a kararla 2 ki çeş e irem BAN Yol rl klar on nların samim yi, : at eyl a sa nın a şim vapuru r özi Bi DIR cul üaldür ye lu ilâ yözd 1 a meleri on göz” mn RK. 60 ıl MA arın tuğ nci inde is tür ri İlu Himçüsi aroma | et z İZ na üne wn nd ii i | she Re is e bi U MIR zarı alemi. : e i b all yn La ği bir üödeki 5 K cr - AF dik etili Gü aa YAN vi e ein etl FY kati meleri | lie LĞN ilk yine nn vifi e R ON ine 3 Ba riern Kk iran ai emdi rın DEN a: kal om Bk: aşla ilind irki İaresi idi d ZMIY l d M muş e Oi ci rı i yı nil e o ül ig Band 10 ma e ğ t e LU İl ecek o giri 5 Asra i n zi | ' inde tem ? eliz tge deli ve tesis stanb ı a hi. r bi ü S iry Gü etti old el ii t i iletleri; N hattı m ki B tiği e r j a etmi ini bul ın diğe an iğ ir opa- du o rada ğer h esir ileti ma bilet j a n ted erhai di S a vap d larik ngi oma, attır ur“ Eİ ettiki biri A ME leri ista; ie i tak o r, ki? ĞU de a

Bu sayıdan diğer sayfalar: