18 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

18 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKBABA 1 — Niçin böyle kederli duru- yorsun ? —Sorma.. âşıkımı va im... — Üzülme canım, senin âşık ediğin tramvay ele Biri gider e gelir.. re galba bu son Ea dağin iz iile Sas ee Hanımefendici - ğim. Eyvahlar olsu, mefen ii divanın W muşak yasi b aba Fikri romanı layan Şen maz çil erakla — kız?,. Ne var?. yrmayın hanımefendi.. Hiç sor ağa mı?. — Evet, Ali ağa.. Ne yapmış bili - yor musunuz? — Ne bileyim ben. Ne yapmış? ugün size misafir gelen deli») kanlınm ii ii oturduğunu beye fendiy. EE en. v ani biraz ağ.| zımı 1 yeklamşi, e iade ni ha? acak! Öyle mele e elinden bıra» yağa kalktı. Kaşları endişeyle ai — Ne yapacağız şimdi?. Hizmetçi kız, hayretle omuzlarını aldırdı: — Bilmem!.. Tekrar kısa bir düşünceden sonra, ım yanaklarını bürüyen ateş sö- e a Önce ben ona güldüm, Karşılıklı eren 5 kahkah: Bir buse, iki bus iç buse, Ben sonra o bana gi cam gibi il e dal gibi ea öldü, İki alar kül Bu uzu: ört beş buse! saç birbirine Ona Ve Bana Dair! karıştı : sarı, o siyal her işim Çimdik b! kış gecesi ne çabuk oldu sabah? O benim kollarımda, ben onun dizlerinde... Onun her işi sevap. benim h günah! No r11., Apartmanın kapıcısı| n — Ayol, mademki beni bu kadar çok seviyorsun, ohald 6lim ve Erkek — Yocook... Ben çiçekleri de severim ama bahçıvanlıktan e haşim! yı! kantaya gidiyorum. — Beş dakikâ Beş dakikada ama ben hazır olurum. kantaya beraber gideri Büyük roman üstadı mi Bey, gazetelerde beklel hazır evce— Yemek hazır olmaz Lo Iki kelime Hüseyin Rak tefrika edilen gi beş kn Bir gün, İkda, düğü bir mışlar, dört yüz iki kelime idare memuru, Yirmi lira uzatmca yse ikj kelim. saflı Hanım efendi, kocasma kızmış, bütün misafirlerin huzurunda bağırı- ve o e tahkir ediyordu: hanımı ner gibi oldu. Nesrine yaklaştı, tatlı, yumuşak bir Ke — Bak yavrum, dedi, bana açi mu habbetini, ni bugün gi ceksin.., — Baş hanımcığım.. Nasıl?, — Gila Mi de: O delikanlı kimdi?.. Diye sorunca, sen yalandan — şel Genç kadm 1 Evet, reiz bey. » Sporcu genç, hastanede yüzü gözü ili, ne bakarak güldi Peki, Kendini mtidafan © öleesk my e yatan boksör arkada» m a : — Yanlışınız Ta beyefendi, benim! bir ia şına sordu: ee va döven r meşhur li Alamcazın Yamak se ağı eba di > — Var a ie Esbabı muhatfefe miyi mir in gin — Hayalt bey peh diledi: morluk. gi e sen bunlardan başka i be üren e anetim ii ölür Yok be yahu.. O beni dövmedi, söz bilmese mia ii e ei i ai aiaripni ben o onu dövdüm!, Si m ed özlerini. Sayisi Si Ve iki a. yollarma devam etti- Kez > — Bilirim, bilirim ama, misafirle.| 167. Biraz sonra, şair Hayalt Eli e Sus ! inim Onların yanım da seni) T8T ik bezi bir kadma ras Istintak ce yarısı, çörçöp e di mahcup etmek İstem lâcığım, çabala sa ne, vi Hizmetçi, kapıyı çalan adama sor.) mese > elini sokmuş tavukları çi ii Ki inn gülümsiyerek a a du: çalışıyordu. m iyesie yere bakacak, hafif, titrek — Male görünce sözüne (dev; — Kimi istiyorsunuz? m mi kümeste bulunan bir bir sesle: Bana geldi! Diyeceksin!... — bei Ae kaz tıs vi Olur mu?.. Hizmetçi kız küçük ln dudak.) zetmiyeyim die m öp ai bu sesi duyun Tari ısırdı, çapkm bir sesi adın, uzun bi ati: — iyleyse giriniz... lb el frsrldadı: — İmkânı yok hamam ei — İlâhi el ek e genel ben; ii sr ararsa, yok deyiniz, di Peki sustum. Sen de sus... Ön Beyefendi buna daha çok HE o kadınım!. mişti dı Çifte dalgınlık Şair Hayali bey, Taksim meydanın- da Min gık, gözel bir kadma yak- Taştı: — Vay im böyle nereye? ile şairin yüzü - Nedamet Reis maznuna sordu: Reis, RE e — Sen, tini çala AE fe a bu beyin &a2- Rahmi) imzasını sil; vah saklama aşıralım!, — Hayır, ş daha vereceksi: ei E re memuru İsra! — Canım, on karışt» e ei — Ne çıkarsa çil Hakkım ela ver on kuruşu da , gazetesine götür: e Rin e sayı r üstat itraz etmişi değil. On di siliniz ri Si vere derahl kabul et. ıy, hay. Sileyi: Ve. de enin mümdki (Hüseyin v. sus. işitmesin.. Korkma cânım, işitmez.. dar Yen zyanlar eyi ailedir biliriz.. — Evet, eyi ailedir.. Eyilik- lerine bir sö- — Haberin var mı?. Nazan evlenmiş. — Hani erkeklerden nefret el ? — Evet ama, nasılsa kendi» sine bir yani çıkmış! san yerine koy- moorlardı!, ğnama- dım... N < ; Kulakları sa» poorlardı ?.. — Böyük Mösyö ilen kü- ük F.. ad: mösyö, ço. | ilen matmazel, cuğun dadısı- şoförün yanm- nın peşinde Si MR idiler.. Damat Mİ şünen, arıyan ilen kaynı, bes- İğ ür Şindik sıra koşoordu- | dın?! Hakaret Salamon komşusu Mi- şona rasgeldi: sen — Peki, ne cevap ver- din? — Ne cevap vareceyim la iyesiz kera- il Been a ve vo bir tatinal #lyatro bileti m.. Yarın ge ri an, il SI İİ İN di

Bu sayıdan diğer sayfalar: