2 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Anacığım, Ni Bi leandaki ada. O. Bur: etrafımızda ae Mi anacığım diyişi doğ- kadının: çehresinde — Ah Ne yapayım. verebileceğim tahtım yok! mı anacağım!, Hey- ümidini O seni seviyor.. Belgodere eğilerek — Kızcağızı rahat Bana — Evet lir Yarından sty çiçek bayramı veydanında ai “taraklar, Si m rn kese altını . Dük dö abm Li etti: — Bu altınları şimdilik al. amıma sana yapılacak m ği kadar an Dük'ün yollandığını Parise Viyolettanın arabaya bakarak — İntikam Dük dö Giz atını ona Dük buna — Allah alay ediyor. Sözlerini henüz selâmlarına görünen beğ elini olan Yazan:Tok Dil Tefrika No:21 ———— Hiddetiyle fermanını verdi. istanbul fırıncıları bu edip harıl harıl çalışarak, de içine ellerine geleni katıp Üsküdara göndermeğe başladılar. İzmitten muazzam bir kuvvet rak yola çıkan hakikaten yakın ağa ve askerleri de Sala üstünde karargâh Madridde nasıl yaşanır? arasında yatarken seslerini kadar duran — Ben kendisini tanıyor muyum ? — Orasını bilmiyoruz; fakat o — İyi o adamsınız siz Ernest; diye ei im için geri dönecek — be ise bm sile ' — Allahaısmarladık, dedim. sö. Aşağıya indiğim zaman bu Bir Amerikan romancının yaralılar tetkikler — Galiba öğrenecek, dedi. Ispanya cümhuriyetçi- lerini alkışladılar anmış, iş taleplerini bildiren Terin larla dolaşmışlardı. isin Alman K Kartalı vi ro ve yapılması hususi m. hiyette seri, saglam ve sıhhi Doktorların isvsiyelerine maz- har, temiz ve beyaz dişler te- min a A dünyanın Diş FIRÇALARI ECZA NE TUHAFIYECİLERDE BULUNUR Bağcılar! Tütüncüler!. Ötedenb. ün kazanmış kimyevi Gü güb- 7 dağa? ni ahclarımıza bildiriri: Hacıdavut zade RAHMi KARADAVUT Sun'i se re Merkez Deposu sı, Cezair Han IR Telgrat adresi: KARADAVUT Telefon

Bu sayıdan diğer sayfalar: