17 Kasım 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 35

17 Kasım 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 35
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı Kandmlık en cök görülen hastalıklardan birı #htağu halde, ekaeriya çok geç kalınikcaya Kmdar ghğemmiyet verilmemektedir. Ancak Acli tedbir berle üniçnetilir Kangaızlık clddi midir? Evet. Tedavi edilmediği takdirde pernisiyöz anemi çök defa öldürür. Diğer kansızlık şe- killeri de vücudünüzün gelişme ve ha- yatiyetini çalar, bitap düşürür, siz yas m hasta bir hale hattâ tam bir zaliyete düçar edebilir. Kansızlık, kanda alyu- varların veya demir ve öksijen taşıyıcı hemoglobinin bir eksikliğidir. Kan wvÜcudünüzün her parçasına öksijen - şir ve besler. Eğer kanınız tam müâna- siyle sıhhatlı değilse, bu kısa r z- menda vücudünüzün diğer kısımlarına da tesir eder. Eber kendinizi bitap hiş- sediyorsanız derhal düktorunuzu gü- rTünüz. #& Buüş n mühim sağlık konulüriına dajr hasir- idir. Bu yatılarda, daktorunuzla tara işbirlikinin, saşğlığınını korumakla kalmayıp; wsun ve sihhatli bir Ömür sürmeniti de natil mümraktn kılazağını göreceksinli. İanmış yüzülürdan bir | İGERGİN-CİLD n || î .'ıimz SARILIĞI | t di N AYAK VE ELLERDE UYUŞUKLUR VEYA SİZLAMA C) basi AĞ a R (';’--]!7"-'- — MİDE BÖZUKLUĞU 4 —— VE İŞTAKSIZLIK & | Bayct alede bu belirtiler acisecutaa döklüru- aüruü Körümüüş Bü «Forrünlük — Bisale eimevlirtiz ne Kendiütmi terlim Kansızlık, vücudün en Önümli tehlike işaretlerinden birldir. Umumiyetle, vü- cudün diğer bir hastalığını belirten işaretlir. Konsızlığa, kanama, kötü bes- lenme; kemik iliğinin kimyevi gazlar ve radyoaktivite tesiriğle zehirlenmesi, kanser, karatiğer, hastalıkları sebe- biyet verebilir. Kansızlığın belirtileri yukarıda gösterilmiştir. Bunlardan her hangi birini hissederseniz, düktöruüumnü- za mürascamt ediniz. Doktoörün elinde kansızlığı önlemek ve tedavi için mü- him yeni ilâçlar, aletler ve yeni usuller vardır. Bir zamanlar pernisiyöz ane- emiden dolayı ölüme mahküm olan in- sanlar, şimdi daha uzyun ve sıhhatli bir hayat sürehbilirler — SİYARH VE MOR LEKELERİ | Yırmldan ziyede kanaızlık şekli mevenaut Üü hemastotin miktarını *ve Gİyuvarlarığ tüyi, böyr we Şeklini gözlerir Vücudünüzde har dakikö bir milyar olyuvar eskilerinin yerini almaktadır. Alyuvarlar kemik iliğinde imal edilire ler. Bunların teşekkülü için proteinler, yağlar, diğer unsurlar ve ayrıca demir lâzımdır. Kanıniızda neyin eksik old*n-: günü ve nasıl giderilebileceğini yulgır doktarünüz — söyliyebilir. Bezlenmeye Sit yeni bilgiler, yeni ilâçlar, kuvvetlli mikruzkoplar, radio-isotop'lar, döktüs runuza kansızlığın, teşhis, tedavi ve önlenmesi hususunda yardım etmektear dir. İnsanın hayatiyetini kemiren bir hastaliık olan kansızlığın kurbamı al»lı mayinız. Hemen şimdi daktorunuza , İ iyice muüüyene olunuz. ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: