22 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

22 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 16 #EŞAB te 22 Mart 1938 Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı İsveç —.. e 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. HASAN TRAŞ an yalnız dini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkü PASLANMAZ HASAN TARŞ BIÇAGI : Bu dünyanın hiçbir bıçağına nasib olmayan bir harikâi TAŞAN TRAŞ çakar taş olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. a Birl hir erki, KESKİNLİK SORAN MÜKEMMELİYET. TEMİZLER UĞUZLUK ZEVK SIHHAT RAHATLIK” HASAN TRAŞ BIÇAĞI ÇIKIYOR Yakında piyasayı bomb IHASAN TRAŞ BÇAĞI çıkiyor 10 adedi 12 $ kuruşa. Hasan Deposu ürkiye, Harikulâde zarif bir mecmua kazandı. UJRJANANANANANA AAA Bu mecmuanın İsmi: BUGÜN ÇIKAN Minerzina nine e ia Ma lar; rika yi ünü anlatıy« Safa: (Modern Türk kızı) başlığı altında ha- zamanlarında büyük ra- cik Tü iti anha? ve tahlil ir iz Kyme çün o Orhan Mithat: Valide Krali içelerini tasvir edi- ED ü | yor. (Validelerin, aile babalarının ve genç kızlarımızın her halde okumaları lâzım olan mühim bir yazısı) aa sayının çok mühim bir kısmı: ve ağrı, sancı ve a Si yiz iç yüzü EN yi in Sümerlerin tarihi — meselesi (Şişmanların İli gm çareleri — Si- Çay 7 T yklrını çilkknd iin al ie — ipin Ergün'ün (Mimar Sinan) yazısı — Haydar Ri- ölçülemez bir idealdir. fab'ın in (Hicran) mamındaki ” “hikâyesi — Ömer Besim'in (Elake a hakkındaki tenkidi — Bayan Lema- EN İNCE ELBİSELER n'ın hikâyesi vardır) nihayet Aka Gündü- ALTINDA BİLE SEZİL- zün Hrisantos 1 MİYEN İşte bütün yü zengin- KiYE ME ASİ 4 ncü sayısında likleri bugün alacağınız | M nin bulacaksınız. a. TOKATLIYAN OTELİNDE 777 mesa ge Kesoiyan 4 m Bu sıhhi ve pratik âdet ya vi 04 ve e mila, rezegnın yanın ük ii ÇAY ve SUARE Beri VE Ka ma, eölia mezar KA TRAN HAKKI EKREM İnhisarlar U. Müdürlüğünden : metlerine hazırdır. Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: | — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün v 9 “1,5 güv: parlar birlikde yukarıda adı geçen komisyona ööhmileti ii öl 0497) TURK HAVA KURUMU BUYUK PIYANGOSU 6. cı keşide e e dedir.... reşidede: 75 hesabile e sz 200.000 ve 50000 liralık mükâfatlarla: am 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 Jiralık ri vardır. | 5 — Teklif pi 3 üncü maddede yazılı saatten il saat e mal VE rinizi aym yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız | ı kadar cümene get irilerek eksiltme komisyonu Te eisliğine makb Hinde verilmelidir. olması mumu ile iyice eriş e 4 (1426) Gal e iktizasıdır. ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: