22 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

22 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A 22 Mart 1938 Stüdyonun içinde dükler çaldı. Ziller ölü i, Herkes — tin iğ hiç hayran hayran seyri yıldızların kimi ellerile belini tuta j — ger bittim, belim kopacakmış R © gibi ağrıyo! Kimi aklar o ş — Mahvol es ve emi cak... A Kafama «sıcal « Canım 25 en ei A ömer has- ta oh sem oluyor. Hepsi a, hepsi bitkin ie hal- molivut stüdyolarında başa gü- heş i gibi bir de ei San hastalığı olduğunu öğrendim. Bil- mem kaç mluk ektörün karşısında çalışan eğik sık sık bü hastalığa mi tuluyı üzden yıldızlar ai o 5 eriği iki kere p fenalık men “hemen 8 yok gi ilim stüdyolarında n ei del Riyonun bir filmi çevrilir- ken hazır bulunmuştum. Zavallı ia iş eğ sonra benimle de mi ami yi Fakat bir aşk sahne- inden > re büyük vr bir- bölme sn yere sallandı demeğe akk kal- alan ei arasına düşüp ba- yıldı Etraftan koşuştular. Kendi N ime Bir gazoz Ee ri şöyle meri m # .B ği — an e mis Ri . de- e o Ki m İkna geç ikla dolu, .. diye demin- ki ini bir daha tekrarlama» Artistler AEŞAM uzanıp uykuya yatanlar ! Ginger Rogers istirahat zamanında yün örüyor gelen eee kurtulmak ümidile ruh kokla tarır. filân vaz- ğa başladı. i« filim çevirmeğe devam etti. O ollivut e Ni iş kince yeri olduğunu iyi anlar yi adar iv çeken bir kadını j g başka bir gi Artistlerin stüdyoda bir iki saatlik Istirah. EE arasındaki halle: ri görü- Jeci dermek için aspirin yutar, kimi içine bir uyku çeker. bi bayılanlar da pek çoktur. Dünya şeklinde lokanta Fakat fazla yorgunluktan kurt gi- Bunlar da yemek salonunun yolunu tutarlar. Foks Film'in lokantası son derece me- raklı bir yerdir. Bu lokanta dünya şeklinde'yapılmıştır. Her işi e bir memlekete tahsis olun. r. Lokantanın en güzel köşesi *Tür- id için tahsis olunmuştur. Duvar biraz yanlış çizilmesine rağmen çok tar, Bu haritanın üstünde meşhur şe- Katerin Hepbrun pantalonla lât atıyor | hirlerde çıkan mahsulâtın ve bunları | dır. Meselâ İzmirde güzel bir kaz | üzüm, incir topluyor, m s3 tün toplıyan Fakat bu hâritaya bakınca e ya- lan söyliyeyim, biraz şaşırdım. Meğer be e Eş »kette ii in çıkıyormı yine ie hurma e genç anl ar.. TUS! ve, Bursada hurma, Mani Bunu Hollivutta Fakat ne de ağ ker ş$ bu Türkiye köşesi çok hoşuma ge Çün- Tikali lar pek ehemmiyet vemişler. Türk kö- şesini tam Amerika köşesinin karşı- sına yapmışlar. Pantalon ne artistler saatlik gi İren Dun'e bunun sebebini di, doğrusu erkek pani —A.. nu önle anın eh rahat ie ER ârtistler e Bİ iş erki böyle gine Meselâ meşur Karin rr run, Cinger Rog: n Simon, iz yukarı lt ilitle ik ER e lar, en ti re kadar hilli erkek pantal İşte iki figüran genç kız, gene er- kek pantalonile bir salıncaklı kana- 'peye oturmuşlar, lokantanın büfesin- deh aldıkları yemeklerini mehi Yün örmek ve dikiş dikmek merak- ısı olan Cinger Rogers etrafına top- eri birkaç figüranla yün örüyor. tirahat t zamanlarında hep böy- Katerin “ Hepbrun saça e sl istirahat zamanlarında tesbit Sahite 9 öğle paydosunda | ne ile meşsul olurlar ? Yün örenler, kitap okuyanlar, boks yapanlar Konyada kahve, Bursada hurma toplıyan kızlar, Manisada Hindistancevizlerini arabalara yükliyen köylü kızlar!.... Tai m le istirahat UN mütemadiyen aynaya bakıyor. Ond: aynaya bakmak âdetâ bi ene ediyor. sonra yüzü- 2 İz 3 sey kısmı da süzüyor. Dudaklarını aça- mk derinin Drop tedkik edi- i tedki- Lİ a memnun, siir yerine oturuyor... e Gabi ise, Vilyam Povelin ak- , Bu meşhur artist ömründe ayna- ai di tesirini veriyor... Filim- o kadar sevimli se eki zalim bir koca olduğunu anlasın.. Sonra bara — bir Kahkaha ve artist yerine dö Anna May ri her istirahat za- manında kalın sesile ingilizce şarkı- lar söylüyor. Jak Oki, > yumruk yı ruğa şaka ediyor. Ben e ti Bi adam Yadar neşeli insana taslama» , istirahat kitap okuy: tesör olmak için Şelğrilmir amma her nasılsa sinema yıldızı ol- m İren Dun, eriş mütemadiyen OR. kadın profesö bella, elin Be Sa si boş göğe velin ya bakma a, yerim ir hi öğreniyör. Eğer stüdyonun bahçesine niz, orada Dahyel Daryö' İşte dünyaca meşhur e yridiz- ları, kısa istirahat zamanlarını böyle geçiriyorlar, Hikmet F: Feridun Es Jak Oki boks yapıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: