February 24, 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

February 24, 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İnönü mükâfatı Bunla- Gençliği hâdisesi karara kaldı 2 martta kararını tebliğ edecek olan mahkeme, arın tahliye hakkındaki taleplerini reddetti Rahmetli Cemal Nadir için anma Türkiye Greko - Romen Türkiye Greko - Romen rincilikleri bugün saat 13 &por ve Sergi sarayında Jayacaktır. 16 bölgeden 116 iştirak © edeceği öğleden sonra ve gece üzere günde iki seans pazar gecesi İtalyan güreşçileri gitti Şehrimizde pan İtalyan veç hava uçağı memleketlerine dönmüşlerdir. EM a 0 e” Subat 1579 Dolandırıcılıktan 2 mahkümiyet Cihat Barışta 7, arkadaşı Ayetullah da 5 üm ol kadının mahkümiyeti tafsilâtı Mecliste bütçe | "edisyon bükümü gününden doldurulmasına Dün de Ticaret, Sağlık, Tekel ve Gümrük bütçeleri kabul edildi yı Ithalât ve ihracat Trabzonda tütün bakımevi sonra İce aynen Tarım Bakanlığı Bundan Ba- e, kanlığı, orman bu Gene uçan daireler seyyarelerden geliyormuş! - (A.A) — Bir bah- dün daire- gelen edil- söyle-. su- Karakolda bir hadise Mesut istekle- bu yüzden mu-

Bu sayıdan diğer sayfalar: