24 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yanlış bir ı Rize çay karar yeni fabrikası | ?v<x Figaro: “Hedef Batıdır, fakat harb sahası Asya ve Afrika kıtalarına nakledilmiştir,, diyor ol son zamanlarda gazetesi bu dığı bir ynamış bir Dünya manevralara Sovyetlerin Batı yaptıkları taarruz işçilere | Sahte gümüş | nx. arsa yüzükler r Ucuz arsalardan acıların getirdiği bir kısmı işçilere (yüzüklerin bir verilecek vaziyet şudur: yeni bir taarruza mek a'rafa Başka şu cevabı di; 7 Ankaraya işten malümatım e m ekmeklerin lüğe manasına Gürk fikir ve anat Konuşan: Şevket : sie, Muallimler konseri <i> : ve kapanış, (Vâ-Nü) DYOSU Karadeniz demet piyasa 6 on İkını sonsuz arzını rica Açılış ve M.S muşma, a ile caz (PL). vapuru mart ortalarında geliyor Andaldo gemi tez- edilen SR aki mürettebat Hz DARE ede- mart ve esnasında M. Ni şeli Pi rçalar Pİ). 00 Şarkılar (PL 15 Ti a p in pi gama V morga .. Sa varid me (ei), hassa göstermiştir. Kapanı

Bu sayıdan diğer sayfalar: