25 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

25 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kimleri dinliyoruz: 6 Fahri Kopuz kanun alamadığı için uda baş- b — Üstadın e — Yeni bir telif hakkı kanunu lâzım F. O tarihten i olarak radyoda Fahri Kopuz'un besteleri rum. «— En çok sevdiğim bestem hüzzam makamındaki: Allah için başlayan bir kanunu Japo terbiyes babası maada bir ve için bir harakiri kılıcı hediye eder — l: Hâmi BEKEM nyada çocuk i, evlenme resmi kızına, icabında kullanması Çeviren: | “ altında kendilerinin da, an 9 » eyecana ka çini da, Kim bu heyecanı hiç bir suretle hissettirmeme-İ — (Arkası 7 nci sahifede) İ Pazartesi Akşamı Opera'da Bugün A EMİ “. — Orman Baş rollerde: LEİF ERİ İTURBİ'nin, 6 Mart biletleri tamamen muştar. Şef: CEMAL REŞİT Solist ITURBİ Programda: (Beethoven "Tschaikovsky 9 MART Pazartesi SAAT SARAY'da 18,30 da 14 ten ilbaren gi- şede satılacaktır. KARACA Maksimde Saat 2030 da K SİZİN SOKAK w Bugün TAKSIM Sinemasında ORKESTRA.. MÜZİK-FEHMİ EGELİ ŞARKILAR- SEMİHA COŞAR ca yaratıcıları GENE TİERNEY — UN Sinemasında ili BUG Kadıköy OPERA 1 nar KE ni 1950 ÖZEN FİLM Sinemasında program : ERDE DANA ANDBEWS Im birden ünah Melvyn Douglas “Hakimesi ON — GALE SHERWOOD (# Bugün MELEK Bi İstanbul Belediyem Şehiz Tiyatrosu ar TERZİUYANESİ dau ai Yesari Cumartesi ve çarşamba günleri 1430 da Çocuk Tiyatrosu Dram sw astımda Tefrika No: S5 açıldığını ve aki bariz şekilde işitmişti. dolaşan her ne e yanii ber kim ise çıkıp gitti?.. Belki de hırsızlar, mesel duvarı delip girdiler de aşağı katı yüklen. diler, sıvıştılar... İ doğrudur. — İnşallah hırsızlardır. Adam, malın ne Mi var? düşünce il sol sar sağ dinde. emer sol ii iy Dal o si kri cereyan yine k: ntrede ma- vi fanuslu yümimi çün yanı- yor; ve salonla bölme ie — iieğilları ında, gölge kımıldıyor. üm Ve erkek ve si inanamadı dan uyan- yaptığı gibi, lâmbasını yakıp odasının sükün aşılayan munis deko- tin yardakçısı kesildi; onu f£ runda KE emniyet hissine .İrarından alakoymak için ya- m Bu, e alin ia Çi kasma, opaçasna (takılıyor, rine kâbus gördüğünün i zemiyor. Çol a haşin, çok| saçlarını çekiştiriyor, er vi Ki Za ann halde i daha merham: yalnız- | ça: ne ka: id ie asıdır. Gırtla- hk... Cemilin ölüsü ve kendisi! di, tökezledi. > y- anda Be 4 dürümü koparır- - YAZAN: MİHAL KAZAMAĞARALI yalnızlar! bede SE ye nn - | casına Acaba 712... hu ndan caddenin ışıkları- a AŞK VE MACERA ROMANI İşte bu tek suale, İni Barat > ve ig işitir eibi oldu. Haykıran an- avize rakkaslaştı. ğı ne kadar sürdü? ni Pe Be ei ei gerçi bii m ii Ye e akne İİ Mii| tredeki şahıs mı?.. Kurşun) Nazlı, tabancayı sağ elinde) Bunu kestrimes Ber. | rad e ikta em alaizi | üsun bir dir. Fakat Mi be İ Fra X . isabet etmedi ona, yaralanma-| sıkarak sol eliyle trabzana ya-|ki bir saniye, ei iy saat ve: ii e m ane Nazlıya göre mi e e dı bile, yıkılmadı. o Yalpalayan) pıştı. Baygınlığa ti vi sü-İya saatler... rini açtığı övdesine kolunu a kikati asla bu)” ui — v gibi upuzun bie çağ çığlıkla fırla- mii derece birbirine karıştırmamış- | 201£€i. ikinci bir Kurşuna eee eğme ga anireye e mütevazi dı; Cemilin cesedi üzerinden delin li hani ipe meydan giriş kapı- -İcih ea üst basa- düşün- b. Ş at rüsünden a 'ken, diz Dani kıvrı t atlayıp esi aştı. Sokak)“ iyor... bel Him ire Yere yığılacağı sır; Be İRİ aaa a tı. Kabzanın soğuk Sazm İşte o anda, Nazlının boz- m sidae imi açıldığını RE e uyanıyor emi iin basık terlikler, avacnnda duymasına Tağme guna uğrayan kafasında Ce- na girdiğini son| madığını derhal kavradı. Ba-| mona robdösambr, karanlık dahi hakikat olup olma: |, şeklini alıverdi. Cemil, Ce- intiba. ola Bi ni Me kınmağa © korkarak , İrafını| gecenin koynuna kendini böy- lan şüphedey« milin sarhoşluğu, Cemilin yal- > ai tehditkâr noktalarla ge- dinliyor. Dışarda â TEL İce kine! Bu şüpheden çertlmak A Ai, ŞAŞI, pi, ii maksatiarı hatıra, | yatları Se in İçinde me İ eayor Jonu, ER bir tecrübeye Ikıştı. Titrek) milin Mlatlığı, ale a- ek, yanına yak-| 227 sük talden; kagış eml kastetmiş sadece ya elini kaldırdı; bedeni kesti- | Dahtarının (biri de Cemilde tağtıamak için tekrar tetiğil Yine trabzanlara tutunarak|ziyade bu kaçışta, Kai il Bu sefer ürkütmeğe üye etti, remeden antre doğru « ateş| Kalmıştı. Sesi çıksa, onun İs-|ç aklından geçti. Sağ|doğruldu; basamağa ( oturdu.lda vücudunu sezdiği müphem | öldürdü. Demek kaati! oldu? etti mini bağıracek. Fakat, silâhı elinin. re parmağı oynadı| Facla teferrüatile ri tehlikeler rol oynuyor, Görün-| Nazlı bu an ye ii Fırtınanın uğultusunu o baş-) Konuştu. di konuşamıyor.) mı, mamadı mı bilemiyor. çi de Ka a açtığı yen gözlerden, meyen me ailesinden ir -İtiran korkunç bir şangırtı...| Dizleri kesildi. Ayakta sallanı-| Yüksek dağın zirvesinden Yi sü iz ayak seslerinden, Kaatil, kıtal, miele katil, rşun, bölmedeki adam r. allanan okendisi| karanlık bir uçuruma kayıyor- li al anda çim dvi Li yıveren Şuursuz er maktul, ayalinde, kanlı camlardan ikisini de -İdeğil, fırtınaya tutulmuş bir)muş hissiyle (o beyni a belleri gibi pırıldayan aynaldan kaçıyor. cesetler, süngülü jandarm. Bi iyerin aynasını oparçalamışta.| gemide gibi etrafındaki bütünlerirken yine barut kokul! am kırıkları... Ve, antre-| Koruluğa daldı. pl kelepçeleriyle polisler canlar Kak date a dağa saçıld. Oİdekor sallanıyor. Salonun ta-İbir ses duyduğu A ia nin çi ile merdiveni ara-İrını a verir, Nazlı, bir feryat) vanında loşlukta (o pırıldayan)pıldı ve kendisi kaybe! sına boylu boyunca ii cenkleşen ağaç ee (Arkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: