25 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

25 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Genel Toplantı Çağrısı ke Bankası A.Ş. netim Kurulundan: İngiliz futbolü ve | Meter ei» (Erkek giyim modasının “ dünya kupası merkezi Londra . , : Ticaret Bankası A. Ş. Aksiyon & saniplerinin yıllık Ingiltere'de orta tabaka elbiseye planın 16 ie 1950 tarihine “rastlayan perşembe günü şıklar caddesindeki ke- ve modaya karşı kayıtsızdır rl ilmi Statümüzün 48'üncü maddesine göre top. —— — antıda bulunm. lan #plerinin toplantı eee sahiplerinin zamanında «Banka Merkezine veya Şubelerine müracaatlarını dile; ii FÜNDEMİ * im kurulu fle RM raporunun okunması iğ NN bilângosu ve ve gala ii lunın onan- li Ci e kurulu ve denetgiler — Kârın dağıtılması şekli ve yeni ia eri aştırılması. İN — Süreleri biten Yönetim m üyelerinin yerine üye ay — Yönetim kurulu üyelerine verilecek tahsisatın tesbiti, i — 1950 yılı için iki denetçi irisi ve ücretlerinin tesbiti, Genel Elektrik Türk Anonim © Adi Genel Kurul Toplam” Ortaklığımızın 1949 yılı hali e toplantısı 25 Mart 1950 cumartesi günü saat 1l de Galatada Bankalar caddesinde Bozkurt Hanının 3 üncü Ep Ki merkezinde ya- pılacaktır. Hissedarların toplantıda hazır bulunmaları Hân o- Junur. GÜNDEM: nlı işlerine alt ie kurulu ve denetçi Ta- Bam nl pere alp ve kâr ve zarar hesaplarının okunarak ka- DU önetim kurulu ile müdüriyetih ve denetçinin 1949 yılı ere ibrası, 3 — Süresi dolmuş olan Yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni sl ye, seçici 1950 yılı için bir denetçi seçilmesi ve ücretinin tayini, v KOLAY YEMEK KİTABI ay a hakiki fırsat: ve muhte dda Brüksel ve halıları, Anadolu ve Acem halı- Kale Beyoğ- Fuad Gücüyener DENİZYULLAR İŞLETMESİ KOOPERATIF İKKETİ İDARE MECLİSİNDEN ADİ TOPLANTI Maroken alınacak eği Bakanlığından: Kâğıt deposu atelye- Netti olmak ; boyalı 100.000 des arte salonu binada ya- ortakiurdan yukarıda MA rica lira teminat ya ile birlikte 8/3/1950 üsaat 14 öz İmei depoda hazır bulunma- zarar hestplarınm teTktki ve ve ERK Aid Tbrası, ittihaz, un İdaresinde lıştırılmalarına Bu arada muhtelif TÜRK ÇİMENTOSU ŞİRKETİ bazı maddelerinla tâdili, t 15 Sosyal KURUL GÜNDEMİ raporu İle denetçi raporunun cak ki Devlet Demiryolları emiri Satın- alma Komisyonun 1. nb ip Kulalı nevi Gider üstüpüsü) açik ek- time ile satın alınacaktır. —M kadar yapılan maç ların en yecanlısı olacaktır. İngiliz mili ii — Şirketi idareye memur üyelere verilecek ücretin ta- kupâsını ii 5 — Yönetim Kurulu üyelerine 1950 senesinde 2 ühammen bedeli, 11400 lira olup muvakkat teminatı bence lidir huzur rının 855 ix lâ, Mi ket gz ice aibü NE una alt şartname komisyondan varasız olarak dağı- gil elimde ketle ticaret muameleleri yaş ilm üzere bimaklaır. © terehiin den W4ha fazla e iz e m bir tal ha eri ln günü ERE in verilmesi, — Eksiltme senesi Gar de me inik üzere mi tesbiti, In, Temaruz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: