25 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

25 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Jandarma erini öldürenler Içki ile Bizim karıya meram | mücadele anlatmak kolay mı? İğikere, Ze tedbir Beklenmeyen saadet bir halde Kıvırcık ve tane lirayı avu- muhakemelerine tıkır tıkır o da — Kadın da mı karıştı — Çocuk efendi — Belediye 30 dur. Kasabamız halkı- Abone bedeli uu hayırlı işe vi — İk erden haber ii e izl, > şükrana lâyıktır. baka zi Piyer resimde çocuklar ya, diş idareciler başlarında Konyada ekim “layacağına. sikli e kesik cüms-lerle m vE derinden bir ah profesörle kızı ne Ce. Re. mesele neymiş? a - ae dedikleri bu ola- Sfenks Uykuda Ze vi Aşk ve Macera Romani Yazan: 1. D. Carr (Vâ - Nü) Tefrika No. «—o — süküt oldu. istemek za o- ihtimali de — Fakat, nasıl olur, — dedi. de işittiniz ki şimdi artık Vi cürümden bahsetmeğe baş- pel bu biri e gi yere bakarak, mecnune! Bu akşam münasip 0- galeriye, (Arkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: