10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

C. Bayar | RUSYADA'Ki Bağdat'a | değişiklikler gidiyor 'Türk - Irak antlaş- imzalanıyor nhower, Amerikan politikasının e ceğini aç 10 Metristeki | wolotor'un teklifi cinayet soğuk karşılandı Bir er daha tevkif ii edildi ANKARADA Mısır - Sovyet temasları Hüseyin Gahit hakkındaki karar ila ME ihtilâli bi Beam me yene, WE iy nn biri daha tutuldu ş gil Ma- ana in yaziyi de ne ka- dar > leceği pek bell dei “Amel ve İngiltere, likten hiç hoşlanma- mışa benziyorlar, Bonme Al- MM 4 .Bahçe - Vefa maçı Pakistan ç radyo ile verilecek gür takımı ii Küçük spor * Be v in artal İl Dört aydır kayıp kız e fidanı geldi 1150 adet aşılı bu örülmektedir. Mısır ile münasebetin kesilmesi muhtemel BAŞI SAHİFE 1 DE gec bir senle örüldü 2 Kiralar meselesi bir u E .NE DİYORLAR? Yeni bir Stalin VATAN (Ahmet Emin Yalman); «Stalinin ölümünden sonra biraz soluk alan ve nelere hasret ama belli etmek ce- e gösteren e ağ er yeniden eski sıkı ça altına tehlikeye gelince, bu telhike ikaz edecek, Tarih boyunca insanlığın maruz olduğu Âfetlerin en büyüğünden biricik korunma çaresi ancak bu birliktir ve bu basirettir.» le aranma muafiyeti vel e mn hiçbir ye- manyasındakl yri rinde bir resmi hizmetle hü- müsaittir. durumunun Formoza hür ve Amerika - Çin çatışmal: yüzünden bu derece süreli olduğu bir sırada Kremlin- deki değişiklik, uyanık bu- lunmağı icabettiriyor.» 5 ei iüiler ve yekili.. Bir piş diplomatik pasa- ÜNYA (Dünya gözü ile port biç kimseye gümrükler- y: «Seyrüsefer memurları mil- letvekillerinin arabalarına karışamaz. Gümrük kele millet- kümet tarafın dışarıya > mir e yeri arya“ e atik: pi port veril- Tek parti devrinde, birta- luklar kım yolsuzlu yüzünden, milletvekillerine pasaport ve- «Almanlar und: halide e a ve Amasya- müsabakalar Galatasaraylılar kampa girdiler Galatas 7 takımı dün ak- tam m ye ZE ark SEE mişlerdir. Coşgülün see tahsisi Şehir Tiyatrosunda 1 SAHİFE | DE e i Yelpaze temsili BAŞI SAHİFE ) DE çok sem- 18 inci veriyor. k güçtür. temsilden sonra sanatkârları te. etmiştir. saraya bulunan Sanay c BAŞI SAHİFE 1 DE Meselâ en > rilme âdeti kaldırılmıştı. Gümrük memurları vazife- yapmışlardır. gr Ama yosun aklımıza gel- bakalım, şimdi > a dirim yosun tai Talarına hi

Bu sayıdan diğer sayfalar: