10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 YILDIZ DE AE DEN ÇELİK; Resimde gördüğüni ki yeni Dahilya kate. di ger e yoksa) yarıya kum veya toprakla yanmış gübre .E Bp tarzda kat sıcak ini e ayi çelikleme yapılır. hafta verdiğimiz çiçi nkü LAN nebatlar ve enkaz benzeyen nebatlar- dan teşekkül edecektir. Bu parter için çok müsaittir. icakeya ai rken e zeyen etli nebatlara mümkün Suri ağir bir defadan fazla su verilmiyec: > Yapraklı Mmozayiklerde (Buz) çiçek- ri müstesna tutulmak şartiyle ve makasla ri Bu suretle mozayikler hem bodur kalacak, kei di ken ne sıklaşarak, yayılarak parteri güzel bi © yede dolar lacaklardır. Şeklin izahına gelince; numara sırasi — Beyaz pa aaa Buz çiçeği (Mesenbria, 2 — Kırmızı yapraklı Mozâyik Yi atera). Mozayik (yeşil Terante, be li Metalika) aynı Meyan olacak, şimşir veya şimşir taflanı aşlar. Şayet ii | e kalmak olursa çekini gla ve fidanlar kolay- lıkla yayılarak parteri doldururl: Haftanın 7 SOĞANLI İKİMİ funda 12 san arteri Oval şeklinde ve yalnız PILIR; anseveria, ranfiller kapal tutmak ve küt Cevaplarımız Sayın avukat Camcıoğlunun eni mektubuna: teşekkür- “ ederim: Gi ei telimi muhu RL paket olarak ha- yiçten getii drkmek lâzımdır. Fi- 1 İstanbulda bulabilirsi- dere fidani Döviz halledilirse ge- tirilecektir. Emperiyal Kemi- ka e grinin getirtti- gIA H çelik hormo- nunu evvel ele ce eli ğını hatırlıyorum. Yeni nlığında ardır. Mâamatih bize gelecek rm diği alacağımız 4i- |. il delerdeni size de verebileceğiz. r eli i edileceğini bildirmeyi mıyacağıma emin olabilir Di mize ztirilmerilair. niz. Saygılar. 5 Z & Mektuplarınızı lütfen: «Akşam gazetesi Bahçe Kültürleri muharrirliği» adresine gönderiniz. işleri : Bu toprağı timetre tik Begonya! Filede ani zi ak için nus bir lk ay müddet le mesi idir buçi endini ster Glaksiya siya ERİN yalnız dolün ulmuş Evvelâ toprağın terkibini bilmek lâzımdır. ünkü her toprak ayni kuvvette değildir göre, | besler. Toprağı zayıf kalmış bahçelei e alarak Oor- talama bir tazsiyede bulu! İ cağız. Topraklarda umumi- yetle nitrit noksanı vardır. tecrübelere relerin ber birinin şılmıştır. Fakat kullanmadan terkibini Her toprak ay mutlaka nitratlı rpilir. ve- çapa ile karıştırılır; Çiçek fi- vermelidir. Bir gaz ram gübre ali kadar giderek onları köri 0 Şubat 1955 ile yetiştirilmiş ömürlü Floksiya Saksıları değiştirin Salonlarda miri > olan bütün nebat- rının , saksılarını 3 ki icabeder. Eğe: fidanlar çok gelişmiş iseler vin kısım veya kestane çü 1955 YILI Vadeli, vadesiz tasarruf hesapları ikramiye tutarı geçen yıl olduğu gibi şimdilik Bu plânda gayrimenkuller, ziraat aletleri para ikramiyeleri — Her çekilişe, 150 liralık vadesiz veya 250 bir hesap açtırmak suretiyle iştirak iralık en az üç eşya ve dolgun ay eli edebirsiniz. Fazla ich) için 491 Şube ve Ajansımız emrinizdedir. (1187)

Bu sayıdan diğer sayfalar: