6 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 12

6 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANADOLU Şubal Pastil Pektoral Doktör Şahap “öğtü yemmraim, ea saRak sandml! aa $ SNT (EEKEL AA Hassas ve temiz iş Mutedil fiatle Sözverilen günde Fn.î;:m—— ?—M“I"."' (am,',ıha. M0 EMİ M Ü nesinde yapılır İzmir Kestane pazarı demirciler No. 16-18 Telefon: 3993 gea Hamza Rüstem En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kâğıt, kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğral alât ve edevatı, font ve sehpalar. Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat va evrak istü ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. AMATÜÖR İŞLERİ Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa- setle yapılır. İZMİR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6,7, 8, ) Telefon: 7675 Telgraf: Rüstem İzmir kora Haraççı kardeşler Büyük mobilya ve mefruşat mz gazaları emrinize âmadedir. MERKEZ s ü yi aS DeD ynee DA S Tti ü K Foti ş i LA AM a Li » Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi haline göre temiz br eve, misatirlerini kabul edecek bir salona, ahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi we ailenizi muhite daha iyi tamtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayat> — mizin etikelti olduğunu unutmayınız. Memuzrlara 10 taksitte veresiye muame- lesi yapılır. Sıhhat Balıkyağı || Mücellit Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır Ali Rıza lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir Hamdi Nüzhet Çançar Kitab, Defter, Blok ve her &; 4 T ğ S | nevi Bankacılığa aid bilümum ü * Sıhhat Bezahanesiği <-7 < süratle yapar. Bir kere müracaat ediniz. Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 . Diş Tabibi Cevat Dağlı Ikinci Beyler sokak No, G$ Telefon: 3055 Baktiryoloğ ZühtüErgin Her türlü idrar, kan, balgam ve saire tah- lilleri yapılır Müracaat yeriz İkincibeyler Telefon 3869 Birinci Dr. Demir Ali Kançı oğlu Cilt ve Tenasül hastalık- ları ve elektrik tedavisi İzmir - Birinci - beyler- sokağı Elhamra Sineması arkasında Telefon : 3479 Göz Mitat Örel Adres: Beyler Numan sa- kağı No. 23 Kabul saatleri: Öğleden evel saat 10-12 öğleden sonra 15,30 - 17 Tele. 3434 1938 Modelleri geldi Sevrole Otomobilleri Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri Yedek parçalar mevcuddur Oldsmobil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, elverişli, güzel ve lüks makinelerdir Izmir ve bölgesi bayii: O. Kutay Birinci kordon telefon 2704

Bu sayıdan diğer sayfalar: