16 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

16 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Kitap ve bir tahlil, Devlet demiryol ları ve iç-turizm turizm Te Konya bitmiş HİR ve? Vekili seyahatine Tur ei elde edememiştir. de yet bir işidir. günü yapı bisiklet - turizmin muvaffakiyetli iç - turizmin inkişaf e ona emel Saniiai em şarttır. sılosu selâ Bergama'nın arkeolojik iycap maeti li büyüktür. Fakat bizlerden nihayetinde sini bile barındıracak tek yataklı bir bulunmadığına göre, nasıl şifalı Büyük bir dana İstanbul, 15 30 ağustos zafer bayramı. ra a da kadının iyiniş dili Muhafaza | mıntakası şu tahlil ve - hü- 2 mühim bir ğ kongresi İstanbul, 14 (8. A) — T.D.T. kâtipliğinden Türk Dili Tetkik a adımlar in e olduğu ie ye seçilişi, vü. dergisi fasikül ile Ri ol nokta yoktur. Yüzler açılsın karşılaştık; baş evelkiler (a) (0) harfine kadar e Mr bulunmaktadır. Beledie intihap “Ne araş örtünme ne de bu açr- Jümanlığın ruhuna uymamış- İlk mar devamı ai edilecek şey değildi. Şimdiki sirin deva. eye dü- 14. (AA) — BDT Ç Milas age dürüldü tiyatronun eksik, ve şöyle bir tarifi Konya mebusu Naim e dilinde türkçe) esaslarına e gibi yok- gibi ie sek 3.— 5. — Abonelerden gevşeten de gene bu tiyatrolardır.... “Ömrünü fuhuş ile, içki ile göçürme ze bet arsa Muğla'da tütün memurları İzmir ve işleri İstanbul, 15 (Telefon) — Memlekette belediye intihap hazırlıkları. kolayca parasını için müracaat ettikleri vasıtaların Amerika hakkında Üçüncü komiserliğe terfi bir muhitte tarzını kabartmış oluyorlar... “Artistler ekseriya, nk âşık rolü oy- MERE» Sanayiciler imtihana hazırlanınız: “GEM : Milli sanayi sergisi 29 birinci teşrinde Ankara Sergievinde aç.lacaktır. Sergiye iştirak müddeti İ eylülde bitecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: