2 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

2 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“— Olmaz! dedi. Ben len insan elektrik yakar mı?,, Elektriği yakacaktım. öldüm! Ö yalanye sibdes iyi uma m yem kak li vaz mn e Huğop et erva BDO 11 ip woyaoydos faopzpe iii, PL NOK wonüNE ör şi pire Ni Seker xn onarım poz 0- üm vap pp rim ğa sma ep “pop “upasade pin ar ve “ nsozet Tiaeyüyled) “op”(ra) Wegank uedoği ye oaşayesyür Bzuoğ in bt iğne? gi 5 pen ököiümmnai me aaa) ene aypa yam na PEN dr Iğıpuryad ueyeuje “osmir. pyemreşBe sende maker (papi) SIĞ <a a Yasan pe za ağ aç yol pey ine KÜÇÜK LORD zi kağın?” iie merak ve asabiyetle Kendi kendihe s0 - 2» düşkünü weinin iç memlak rün ret ilden De bir iza rma Ke en sön dere- iılıyordi Tinkort hal siken Nİ e GAS büyi

Bu sayıdan diğer sayfalar: