21 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

21 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aniyede 100. metre koşuyo- rum diye güveniyorsun... Ben. gençli- —iis ğimde 11 saniye değil, “saatlerce ko $abilirdim... ee Gazete okumak Kahvede vie elçin seden biri, başka bir mi deogü- nün rey çe iş İskelede o- turduğunun farkına varmıştı. ' Yarım Saattir orada ei Ni başka müşteri, yerinden pek kalkatağa benze- miyordu. Fall, & ötekisi de gazete ©- kumak i Bir, iki sabretti nra dayanamadı: — Mideniz sikleri bir şey sora- — — Bar yi bu; 3 meli oturduğu - nuz ii üliyi ra musunuz? Eğer , müsaade ediniz de bir göz geliri ğin? enli F ener! ? Yaşlıca ina yakala irt bir eli me Küçük yeğeni; bak ; bu kırmızı mücevher m kendisi» basının otomobili gerisinde, plâka Söyle, çocuğum! —'Babamın otomobilinin feneri arkas da da, sen fenerini neden böyle önüne —— Emsali Görülm. ! uklar müsameresine git- mişti, Büyüklerin seyirci oldukları bir mü- samereye... Akşam evo döndüğü zaman, babası sor- — Ey, anlat bakalım. Orada uslu dur - bari? Iladı: karı, yanındakile- “ben EEE kadar bunun gibi çoci 1, dedi?! ile Bulasmamın Daldik anın en ma: T ve MU“ rk inden e a, şimdi mamiyle insandan halt kalp yapı şguldür. Bizim meşhur doktorlarımızdan Necaettin Atasagon il 1m yırsızadaya çekilerek orada kuraca- ğı bi le karşılaştı, deşlerini adetâ ta- — Neden sakal uzattnız böyle? Sakallı lerden biri, şöyle dedi: kardeş- ilkbahara atlayış!? Sem, liyetli bir bedelle ı Kızım annesi, ba» Senin aşkın, benim aşkım ! Senin aşkm, benim aşkımı. Bütün bunlar birer hülya, Uyan ey nazlım uykundan, uyan artık, o dem geçti, Muhabbetler, gönüllerde muvakkat hep birer rüya! Bu yıpranmış, bayat yoldan babam geçti, dedem geçti, Hatırlarsın: Üç ay önce sevişmiştik Üç ay önce, bana senden acaip bir sitem geçti. Muhabbetler, gönüllerd p Muhabbetler, irer rüya! AŞIK GARİP o Ben münekkit değilim ant NURULLAH ATAÇ erkes münekkit Bize Bu, bir münekkit olamıyacağım da... B- ğer herkesin dediği gibi ben bir mü- di ei lemin se dur! ia bayi size birer bir ben it yeyim gökyüzü ile denizin kar- şılıklı Meri hayatta benim en irlendiğim A mübârek- yani Övens! Bu işte asıl merak edi- lecek cihet neresi bilir misiniz? A- ; ben iflâs dem babamız, cennette gözlerini aç- bir dinde. üzdü, pie ni tığı dakikada ilk defa a mü götürerek; gördü, yoksa geceyi m anl sizin ei bulundu: — Bu yepyeni pardesünün ai — Telefondan istiyorlar, bay. anlayacağınız ceddi e İz Bay O — Aman ya Rabbil Demek, kiben © yartık pırhık pantalon hiç iyi gilmiyor — Gelemez, mühim bir işi varmış, mesleğine ait derin tetebbula meşgul, - Adem gündüz mü dünyazaz sa yok. seninle ei aşk yüzünden evlenmi- — Hakkın var ama, lokanta ves İl di i : iile , el e lara şim1?12... pantalon. bıraham olmayor. ba d Gl li ui 5 Ee biriniz e biri- t vişme çü- 6 âkıyor: yu- ww Sri Vi ısı mavi,, Yani deli ler, madem ki lursanız gündüz, Habeşlilere #orar- sanız igin olacak! Onun, dünyay: gündüz veya gece gelmi: kile bir şey YE biz gelelim şimdi asıl can mekte biraz zorluk çıkardı... , Yakında güneş sevinçle duyuyoruz. inin. j ikiside ayni şey İki ahbap, sohbet ediyorlar. Kadm « lardan bahis açılıyor. m I kaldırılarak ken: da dani klübüne ea Gyet çopur bir adam, kendisini öv m berber Kalfası Mehmeda — Oğan, yalar yüzümde âdeta : sekse! Kale a sö sem m iz azalan Vel sakasi ben 1 Bu Seneki Festivalde Maç Da Yapılacak! İdi Festival Tertip heye' den Bu seneki 1938 onayi le Mez Sonra gelelim şu güneşle aya: O da yusyuvarlak, oda... ii bunla- ri yuvarlak, biri mu: elmirde ein yal lk Bahri olsa diyeceksi- niz ki senin, üzerinde olac a a da yuvarlak... ipi labilir, çünkü düny: leğin Heme ri için mi yu siz, dör köşe tekerlek gördünüz mü? EL NE gelelim gece ile nci meşelesi — an A kovalayan bu gisi öndi ani kim kaçıyor, kim kovalayor? Gramerde gündüzün müsbet, gece- nin menfi olduğuna göre gece mağ yor, gündüz kovalayor demektir. Şu halde beyaz gündüzün, siyah iel kıyamete kadar tutamıyacağına ben kalıbımı basarım. A ee ki Z şampiyonu beyaz değil, simiyan. ez zencidir, Ep an yazi e n in Irklar zekâ het aşağılık AR Yüklardır. E vaz fazla Be ve her balık hiç değil- se bir tilkinin yarısı kadar düşüne- mi e Ola m günlerde olduğu gibi alarm anki çinekop- lar, bu kadar kepaze olmazlardı! 'Temize çeken Osman Cemal Kaygılı (ocn, yorgun, argm evine döndü. Bit- ve ağn Gözlerini karısına dikerek, içini ç — me al bei sana müthiş bir ve etmiştir. Taksim stadında pe cak olan festival maçı için heye yiz taraflı olarak şu kadroyu tanzim etmiştir: ie mes Vas EN ie a Dünbulü ve uammer Sai alide r tor Hafız yi mal 'Hazırladığımı zişbu takıma ka: e bize on bir daha lâzımdır. Futbol mera! akla

Bu sayıdan diğer sayfalar: