30 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

30 Temmuz 1944 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EHİR HABERLER Yeni Barem zamlarından istifade elen şehrimiz sılhiye teşkilâtı mensupları izde yapılacak tetkik ediyor Pastalara kireç Motör çarpışmasında karıştıran kapian ler aha, yerme tetkikler edildi yap gök ! Dün sabah şehrim! Vekili OHulüsi Alataş kalarak alâkalı Kuyuya düşen Merkezefendide Çırçirei Seferin - bah. oynarken bir halde gureba öldü? Beyazıtta Karakol sokağında 7 evde oturan 70 bulunmuş © kaldırıldığı İSTER İNANMA! ları kararlaştırılmış. Biz bu teşebbüsün rinde olduğuna dihamın önlenebileceğine pek sen ey okuyucu taşıma. İSTER İNAN, İSTER İNANMA! İSTER İNAN, Bir fincanı 125 kuruş > mellük iği Bira varmı yok mu, çok mu SUSUZ GÜNLERDE Gana irk yıl olacağını sinen acısı köy hi - hemen hemen hep böyle Bir havadis okudum... > ucuzlayac: göre kâr hadleri neticede etin olacaktır.» söyliyeyim, haber aldığım YOK MU, ÇOK MU? Bakkala gidiyoruz: — — Bira var m? 125 KURUŞA! Yeni Diyoruz. Fakat yine: — Yok! Cevabını alıyoruz. var mu? İLE. 15 bin Ni mücevher ça'an Kinin muht-kiri mahkemeye getiril. r- en firar etti çalıp İstanbula kaçan yüzüklerden birini sorgusu yapılarak tevkif olunmuş - siken siya 25 Dirhemle yaralanan ihtiyar Silivride bir kavga neticesinde dirhemle kaldırıldığı uzakta görü y ve ve EEBEPBE wwe İKLESE. BE yENrde seyr uE ov, HESILEEEEEMERSEZE

Bu sayıdan diğer sayfalar: