30 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

30 Temmuz 1944 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TBOSiA SE ETE ELE, T 5 emme” VE, T.S Tan TANISAL Te.s9 .—..m..ma 5 Günün civarında yarmg | ,'n0iliz Kralınin Yarının hareketi akim kaldı Piza hâlâ Almanların elinde ve şehrini tahliye ettiler aş e muhabire Hitlere Londranın inşası için 60 seneye ihtiyaç var e Sen İzmitte bir tren cenubunda çekildi bir kadını ezdi (Baş tarahı 1 imci sazla 4 Amerikan birlikleri şim 21 kilometre Ea 4 LON General Ayzenhover göre Alm Giresunda fındık rekoltesi Giresun, 29 (A.A.) — Merkez le . . Jacak kazalarının 1944 fındık i ve milyon kilo olarak Kolko'a yürüyen iki. inkılâp (Baş tarafı 1 inci sayfada) Fakat elini NASIL (ga) — yetile Müttefikler bu maksatların: çekilen Alman (kuvvetleri, cephesi dahilin: TEŞEBBÜSÜ BAŞARILAMADI BALTIKTAKİ HAREKAT vermektedir: Amerikalıların getin günü dahi 1 — JU z Baş rolde; PA 2 — ASLAN T Baş rollerde: Dorothy LAMOUR — R. DENNİNG m ordular, ila Devren Satılık Sirkeci Muradiye. caddesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: